Genieten

Genieten

Soms dan overvalt het je. Een gevoel van “YES!!! Da’s echt genieten!” Je gaat samen op weg, samen naar een bekende plaats waar je al vaker bent geweest. Opnieuw ga je er heen, verwachtingen hoog gespannen. Want telkens gebeurde daar iets bijzonders. Het weer was...
Bloei van de aarde

Bloei van de aarde

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de akker,heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven,brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. Zo begint het...