Wie zijn wij?

Wij zijn een eigentijdse, veelkleurige Protestantse geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is, op zondag en doordeweeks.

De Bijbelse verhalen zijn voor ons het uitgangspunt in onze zoektocht naar de zin van ons bestaan. Verhalen die in een heel andere tijd zijn geschreven. Soms is de Bijbel daarom moeilijk te begrijpen. Daarom zoeken we samen naar de bedoeling van de verhalen. En hoe ze ons kunnen helpen om richting te geven bij persoonlijke levensvragen. De Bijbelse verhalen geven ons moed en inspiratie voor ons dagelijks leven. Ze geven ons houvast en rust. En vooral ook hoop omdat we mogen weten dat God er onvoorwaardelijk voor ons is.

De liefde gaat boven alles, leert de Bijbel ons. De liefde van God voor de mensen, maar ook de liefde voor elkaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Vaak vinden we onszelf belangrijker dan de ander. Uit de Bijbelse verhalen mogen we leren hoe we met liefde en respect voor mensen, dichtbij en ver weg, kunnen omgaan.

Ben je benieuwd? Kom dan naar onze wekelijkse vieringen op zondag om 10:00 uur in de Kruiskerk, St. Lucasplein 1, 4700 GE Roosendaal of stuur ons een berichtje.

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl