Zondagmiddag 7 april bent u van harte welkom in de Kruiskerk om te komen luisteren naar Ruud Bartlema. Deze bekende beeldend kunstenaar en theoloog houdt zich al jaren bezig met Joodse Mystiek. Zo heeft hij bij elk van de 22 Hebreeuwse letters een prachtig schilderij gemaakt. Aan elke letter zijn meerdere betekenissen en verhalen verbonden en zijn schilderijen tonen er een aantal van. Ruud Bartlema toont zijn schilderijen en vertelt over de verschillende invalshoeken bij zijn verbeeldingen van de Hebreeuwse letters: de vorm van een letter, de naam, de getalswaarde, of een bijbels of na-bijbels verhaal. Zijn verhaal wordt omraamd met Jiddische liederen en muziek van Trio A Kholem. Na afloop is er gelegenheid tot onderlinge uitwisseling onder het genot van een drankje.

Plaats: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal
Datum: zondagmiddag 7 april
Aanvang: 15.30 uur
Kosten: vrije gift
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com

Mystieke betekenissen in de letters van het Hebreeuwse alfabet

 

Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en theoloog , schilderde onder de noemer ‘Wijsheid in kleur’ een aantal mystieke aspecten van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Deze letters die in de joodse traditie “Otiot”, tekens, worden genoemd, spelen in verschillende stromingen van de joodse mystiek, de rol van dragers van wijsheid en mystieke kennis.Zowel in de mystiek van de Kabbala uit de vroege Middeleeuwen, als ook in de 18e eeuwse Oost-Europese mystiek van het Chassidisme speelt het meditatief beschouwen van de letters een belangrijke rol. Men kijkt daarbij naar de vorm die elke letter heeft, de naam en de getalswaarde ervan. Drie aspecten dus, die elk weer onder verschillende noemers kunnen worden samen gebracht. Op die manier kan een letter een ‘kapstok’ vormen voor verschillende gedachten over het leven, de schepping en het godsbegrip. De stichter van het Chassidisme, rabbi Baal Sjem Tov, kende aan een letter al minstens negen verschillende betekenissen toe.

Ruud Bartlema maakte van elke Hebreeuwse letter een schilderij, waarin telkens een aantal betekenissen wordt uitgebeeld. Ook de kleuren die hij voor de verschillende schilderijen koos hebben een specifieke betekenis.

Aan de hand van deze schilderijen wijst hij ons op bijzondere betekenissen en wijsheden die in de verschillende letters worden doorgedragen.