Jullie hebben onlangs allemaal de uitnodiging ontvangen van de kerkenraad om een gemeenteavond bij te wonen. Deze is nu ruim een week geleden gehouden. En we zijn blij dat een groot aantal gemeenteleden gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging.

Voor de pauze heeft Wybren ons huidige beleidsplan kort samengevat en onze doelstellingen als gemeente nog eens belicht:

  1. De vieringen op zondagmorgen hebben een herkenbare orde maar kunnen verschillen van vorm en opzet. Vanuit dit palet van kleuren ligt een duidelijke brede keuze van muziek en liederen.
  2. De onderlinge verbinding

Hierna hebben we in kleinere groepjes met elkaar gesproken aan de hand van 3 vragen om na te gaan of we als gemeente aan deze doelstellingen voldoen en waar er nog werk ligt.

Ieder groepje gaf een korte samenvatting van hun gesprekspunten en ideeën.

Na de pauze hebben we gesproken over de 3 pijlers uit ons beleidsplan, te weten Pastoraat, Missionair en Vieren. Als kerkenraad hebben we hen een aantal vragen gesteld ten aanzien van het beleidsplan: in hoeverre zien jullie de activiteiten van jullie werkgroep gebaseerd op deze pijlers?

Er volgden er presentaties door leden van de verschillende werkgroepen die actief zijn binnen onze gemeente. Zij vertelden ons waar zij de afgelopen 2 jaar mee bezig zijn geweest en wat de plannen voor de komende 2 jaar nog zijn.

Uit deze presentaties blijkt dat er heel veel activiteit is binnen onze gemeente. Iets waar we trots op mogen zijn.

En toen waren de gemeenteleden weer aan zet om interactief met elkaar in gesprek te gaan omtrent de 3 pijlers.

Pastoraat: Wat heb je zelf bijgedragen aan het omzien naar elkaar en hoe zou je dat de komende periode willen doen? Wat heb je daar voor nodig?Missionair: Wat zijn volgens jou aansprekende activiteiten voor mensen buiten de kerk? Heb je ideeën voor het vervolg?
Vieren: Wat vind jij belangrijk voor de sfeer in de kerk?

De hele avond heeft mooie gesprekken onderling opgeleverd, waardoor we als kerkenraad veel informatie hebben opgehaald waar we mee verder kunnen om het beleid zo goed mogelijk vorm te geven. Want samen met jullie (de kerkenraad is immers een afspiegeling van de gemeente) willen we zorgen dat onze jeugd over een paar jaar hetzelfde enthousiasme en de inspiratie voelt die wij nu als gemeente voelen en zo hun geloof vorm te geven.

Mocht u nu denken: ik ben die avond vergeten iets te delen, of je wilt graag meedenken over bepaalde onderwerpen : laat het weten. Dan kan bij ieder kerkenraadslid, of bij de werkgroepen. Hieronder de mailadressen waarop de werkgroepen te bereiken zijn.

kerkenraad@pgrkruiskerk.nl
pastoraat@pgrkruiskerk.nl
diaconie@pgrkruiskerk.nl
jeugd@pgrkruikskerk.nl
missionair@pgrkruiskerk.nl
vieren@pgrkruiskerk.nl
zwo@pgrkruiskerk.nl

Wij nemen als kerkenraad alle vergaarde informatie mee en zullen hier mee aan de slag gaan. We zullen proberen de gemene delers van die avond te verzamelen en onze plannen daar zo veel mogelijk op afstemmen en daar een terugkoppeling over te geven.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie komst vorige week en voor jullie enthousiaste meedenken.

Leane Compagne.