Bloei van de aarde

Bloei van de aarde

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de akker,heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven,brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. Zo begint het...
Dankdag

Dankdag

Dit stukje is geschreven op woensdag 2 november, op Dankdag. Ik hoorde op de radio dat in Zeeland Dankdag op een andere dag valt, namelijk op de laatste woensdag in november vanwege de bietenoogst. Dus deze bijzondere dag valt niet overal in het land op dezelfde dag....