Samenwerken

We vinden het belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Zo organiseren we met de Sint Norbertusparochie in Roosendaal de programma’s Spirit in Roosendaal en houden we twee keer per jaar een gezamenlijk viering.

Samen met de parochie en de Evangelische Gemeente Roosendaal vormen we de plaatselijke afdeling van de Raad van Kerken en organiseren we geregeld samen evenementen.

Ook werken we met de Sint Norbertusparochie en de Marokkaanse Moskee samen in het platform WerkSaam Roosendaal. Een platform wat activiteiten organiseert waarbij mensen van verschillende culturen (en levensbeschouwingen) elkaar kunnen ontmoeten.

Ook werken we daar mogelijk samen met de Gemeente Roosendaal of andere maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld als het gaat om de dialoog tussen verschillende religies en individuele hulpvragen.

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl