De laatste dag van Maart (Pasen) was het weer zover…

 

Zomertijd!
De klok ging een uur vooruit en daardoor is het ’s avonds ineens een uur langer licht.
Een uur meer genieten van het zonlicht.

 

Er zijn ook mensen die hun tijd vooruit zijn, die voorlopen op anderen. Mensen die een vooruitziende blik hebben.
We kennen allemaal wel de uitdrukking ‘regeren is vooruitzien’. Plannen maken voor de toekomst.
Deze tijd is er vol van, nu men een nieuwe regering, een nieuw kabinet wil vormen. Er kunnen veel beloftes zijn maar het zal moeten aankomen op het waarmaken daarvan. 

Met Pasen mochten we het weer horen: we vierden dat de ene Mens, Jezus, Zijn tijd ver vooruit was.
Hij stierf en stond op uit de dood en ging daarmee voor ons uit.
Hij stelde daarmee de toekomst voor ons open.
Als Eersteling overwon Hij de dood.

 

Na Pasen gingen we de 50-dagentijd in, op weg naar het Pinksterfeest.
Dit was vanouds een oogstfeest: de eerstelingen van de oogst, de broden die gebakken waren met het nieuwe graan, werden naar de Tempel gebracht als een dankgave voor God.
Met de Eersteling die voor ons is uitgegaan, mogen we toeleven naar de dag van de volle oogst. Een vruchtbaar leven leiden, omdat de Eersteling de dood heeft overwonnen.

 

 Hij geeft ons daardoor een leven langer licht.
Een leven meer genieten van de zon.
Zomertijd en wintertijd wordt Eeuwigheid.

 

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *