Een gespierde Jezus met de vuist vechtlustig geheven? Van de week hoorde ik een deskundige uit de VS  uitleggen hoe het toch komt dat er onder de evangelicalen in de VS een beweging is die fel voor de verkiezing van Trump als president vechten.


Zij hanteren eigen leuzen en banieren waarop een gespierde Jezus te zien is. Hij heeft de vuist vechtlustig geheven en gaat hen voor in de strijd voor de oude Christelijke waarden. Het gaat dan om de traditionele gezinsverhoudingen met de man als hoofd en gezagsdrager. De man als hoofd van het gezin met het recht wapens te dragen en te gebruiken. De vrouw die kinderen baart en voor man en kinderen zorg draagt. En zogenaamde ”Woke” opvattingen uitbannen uit de maatschappij.

Dat betekent abortus verbieden, elke vorm van andere dan de huwelijkse seksualiteit verbieden, zorgen dat de blanke cultuur gehandhaafd blijft en de verhoudingen in de maatschappij duidelijk blijven. Zij menen dat Trump de door God verkozen redder van deze Amerikaanse droom is.

En zij zeggen daarvoor Bijbelse gronden te hebben. Zo’n door God verkozen leider hoeft helemaal niet in God te geloven of zelfs niet Zijn wetten na te leven als hij maar Gods  plan uitvoert. Velen van hen zijn ervan overtuigd dat zij nakomelingen zijn van de verstrooide Israëlieten (de bewoners van het tien stammenrijk).

God gebruikt voor Zijn plannen heidense heersers om Zijn volk tot de orde te roepen, menen zij.  Kijk maar bij de profeten. Daar komen steeds weer heidense koningen voor zoals Nebukadnezar of Cores die ondanks dat ze niet in God geloven toch Zijn plan uitvoeren. We lazen daar bijvoorbeeld in deze tijd ook over met de profeet Jeremia. Het is daarom totaal niet van belang hoe Trump zijn gedrag is. Vroeger niet en nu ook niet.


Veroordelingen, wetsovertredingen, liegen, bedriegen, bedreigen van tegenstanders, het maakt allemaal niks uit. God kan dat allemaal gebruiken om Zijn plan te volvoeren. Trump kan, in alle opzichten, spotten met Gods geboden, hij blijft de uitverkoren redder van deze nakomelingen van Gods volk.
Zij zullen desnoods met geweld zorgen dat Trump wint. Want hij alleen zorgt ervoor dat Gods wetten uiteindelijk worden nageleefd. Zolang hij dat maar doet is Trump de kromme stok waarmee God recht slaat.

In deze tijd, soms met enkele weken verschil vieren Christenen over de hele wereld Pasen. We zien allemaal Jezus die huilend de stad Jeruzalem binnenrijdt omdat Hij weet dat de machten van recht en orde God voor hun karretje willen spannen.

We horen weer over Jezus die wordt verlaten en verraden door zijn volgelingen omdat Hij niet de strijd wil aangaan met de bezetter.

Jezus die in conflict komt met de heersende religieuze macht in Zijn land omdat Hij God ziet als een bron van liefde in plaats van de bron van strikte law and order (recht en orde). Jezus die smeekt: “Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen”.  

En we staan allemaal opnieuw voor de keuze. Welke Jezus willen wij graag zien?

Net als de volgelingen van Jezus kunnen we misschien verlangen naar een Jezus die nu eens echt de wapens opneemt, die vooraan gaat in de openlijke strijd met militaire macht. Een Jezus die we kunnen begrijpen. Een Jezus die voorspelbaar onze belangen behartigt. Een Jezus die onze kijk op de politiek waardeert en beloont. Dat is zo van alle tijden, vanaf de kruisiging aan tot nu toe. Steeds weer zijn er Christelijke groeperingen die Jezus op die manier claimen.

En die groepen die zich richten op de machteloze Jezus (het lijdende Lam Gods) claimen die Jezus niet net zo goed?  Mag niet elke tijd zijn eigen eisen stellen aan de Jezus die we willen volgen?

En elk jaar weer rondom Pasen staan we voor de keus: “Aan welke God vertrouwen wij ons toe?”

Aan de God die de meest wrede heersers gebruikt om zijn plan uit te voeren?
Aan de voorspelbare God waarvan de regels en wetten zo vast staan dat je precies aan kunt geven wat wel en niet geoorloofd is?
Kiezen we liever een gespierde Jezus waarbij onze vechtlust past. Dan staan we niet alleen want daarvoor koos die massa in Jeruzalem toen ook.
Kruisigt Hem, die zwakke kracht, die niet aan ons beeld van God voldoet.

Daarvoor krijg je de massa makkelijk op de been. Het was toen zo, en is van alle tijden en eeuwen geweest. Weg met die Jezus die vertelt van een vergevende God, een veranderlijke God die altijd weer kwaad met goed vergeldt. Zo’n God stelt immers onduidelijke regels. Daar kunnen we als mens geen macht aan ontlenen. Liever hebben we een God die duidelijk kwaad met kwaad vergeldt. Daaraan doen we makkelijk allemaal mee. Ook vandaag de dag.

 

Maar dan negeren we de waarschuwing. Roepen we mee om de gespierde Jezus, dan ontkomen we er niet aan dat we in de kortste keren ook staan te schreeuwen Kruisigt Hem! Of kiezen we voor de liefdevolle God die vergeeft en opnieuw begint? De keuze moet steeds weer gemaakt worden. Ook nu nog steeds. 

1 Reactie

  1. Marian van Putten

    Dankjewel voor je duidelijke taal in deze blog waarin je uitlegt dat de mensen van toen ook de mensen van nu zijn. Wat blijkt het toch moeilijk om onze wetten en regels niet aan anderen op te leggen. Hoe snel staan we wel niet klaar met onze mening en (voor) oordelen en hoe makkelijk lopen we met de massa mee. Gelukkig is daar dan Jezus die ons leert om anders te kijken, met liefdevolle ogen. Van Hem mogen we elke dag opnieuw beginnen. Geloof, hoop en liefde en de meeste van die drie is de Liefde. Love rolled the stone away, zongen we op Paasmorgen met VIP. He is alive! Elke keer ontroert me dat weer. Gezegende Paasdagen.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *