Nu we niet samen komen in de Kruiskerk, kunnen we niet op de gebruikelijke manier collecteren. Gelukkig hebben we sinds kort de collecteapp GIVT. Download de app op je smartphone of tablet, registreer je via internet en je kunt meedoen aan de wekelijkse collecte. Je kunt hierbij gebruik maken van de bovenstaande QR-code, maar je kunt ook zonder de QR-code geven. Start de app, vul eerst een bedrag in voor de diaconie, klik op ‘Collecte toevoegen’ (zie knop onder het bedrag) en toets een bedrag in voor de kerk. Vervolgens kies je in de lijst voor ‘PG Kruiskerk Roosendaal’ en klik op ‘Geven’. Je kunt aan de collecte meedoen vanaf de aangegeven zondag tot en met de zaterdag daarop. In de Oikos vind je een overzicht en beschrijving van de collectedoelen van de diaconie.
Je kunt je bijdrage natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer NL83 RABO 0373 7281 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Roosendaal onder vermelding van het collectedoel van de diaconie en/of ‘kerk’.