We kunnen in de Kruiskerk niet op de gebruikelijke manier collecteren. Gelukkig hebben we de collecteapp GIVT. Download de app op je smartphone of tablet, registreer je via internet en je kunt meedoen aan de wekelijkse collecte. Je kunt hierbij gebruik maken van de bovenstaande QR-code, maar je kunt ook zonder de QR-code geven:
1. Start de app
2. Vul eerst een bedrag in voor de eerste collecte (diaconie)
3. Klik op ‘Collecte toevoegen’ (zie knop onder het bedrag)
4. Toets het bedrag in voor de tweede collecte (kerk)
5. Vervolgens kies je in de lijst voor ‘PG Kruiskerk Roosendaal’
6. Klik op ‘Geven’

Hoe GIVT werkt kun je ook zien in dit filmpje.

In de informatie over de kerkdienst vind je de collectedoelen voor die week. Je kunt aan de collecte meedoen vanaf de aangegeven zondag tot en met de zaterdag daarop.

Je kunt je bijdrage natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer NL83 RABO 0373 7281 15 t.n.v. Protestantse Gemeente Roosendaal onder vermelding van het collectedoel van de diaconie en/of ‘kerk’.