Op 24 juni vanaf 16 uur zal er een oecumenische manifestatie in de binnenstad van Roosendaal plaatsvinden.

Het is dan de naamdag van Johannes de Doper, die de patroonheilige van Roosendaal is. We maken vanaf 16:00 uur een wandeling van de Nieuwe Markt naar de St. Janskerk, die niet meer als kerk gebruik is. Daar zingen we enkele liederen en horen hoe Johannes’ boodschap ook nu relevant is. Hieraan werken de Protestantse Gemeente Roosendaal, de St. Norbertusparochie en de Evangelische gemeente Roosendaal mee.

Er is nadien voldoende tijd om nog naar de barbecue van de ZWO groep te gaan.

Met vriendelijke groet,
Wybren de Jong