De symbolische bloemschikking had met Pinksteren het thema: “feest van de hoop”.

De basis is de kleur rood, duidelijk aanwezig als teken van vuur en bezieling. De lelies daartussen als tongen van vuur.
De stronk op de achtergrond is aanwezig in verbeelding en kracht, grillig en toch in evenwicht.
Het vele groen er omheen geeft vernieuwing en groei weer, de moed om de weg te kiezen van geven en delen.
Op de voorgrond verdeelt het vuur zich over de mensen en vraagt om in beweging te komen.

Op de avondmaalstafel stond een kleine witte schikking, verwijzend naar Gods nabijheid in de doop.

Poëtische woorden :
een windvlaag
vlammende vonken
tongen van vuur
sprakeloos stamelend
in een eigen taal
de wind waait
laait op
gaat haar eigen weg
geen verte…..
dichtbij….hier
wie niet kijkt
ziet niets
Gods adem raakt aan
als een windvlaag
warmtegloed vol liefde
en vrede
deze adem bevrijdt
vervult ons leven.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *