Kan een oude Bijbeltekst als Jesaja, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5 met het indrukwekkende visioen van vrede van de oudtestamentische profeet Jesaja ons vandaag de dag nog inspireren tot een eigentijds visioen van vrede? Dat was de vraag die we vier Roosendaalse lekenpredikanten voor hadden gelegd en waarover ze gisteravond in de Kruiskerk vol bezieling én met ervaringskennis preekten voor een kerkzaal van ruim 100 toehoorders.

Als eerste sprak Evelien Vissers, Teamleider Oekraïne binnen Vluchtelingenwerk Roosendaal. Vanwege haar jarenlange ervaring met vluchtelingen behelst haar visioen van vrede vooral gelijkheid: het mogen zijn wie je bent ongeacht religie, politieke overtuiging, geaardheid of ras, met recht op een gezinsleven en een leven zonder doodsangst.
De tweede spreker, Maarten Mallekoote, oud-militair Koninklijke Landmacht, riep zijn vredesmissie in Bosnië in de jaren negentig in herinnering, waar op een Kerstavond spontaan een ontroerende Kerstviering plaatsvond van blauwhelmen uit diverse landen, samen met de lokale bevolking. Voor even werd het oorlogsgeweld vreedzaam overstegen.
Na de pauze nam jongerencoach Bas Huibregtse het woord om ons vanuit zijn ervaring als jongerencoach een spiegel voor te houden van hoe lastig het kan zijn om vandaag de dag jong te zijn, maar hij toonde ons ook hoe samen met hen kunnen werken aan een vreedzame samenleving.
Wethouder René van Ginderen sprak als laatste en benadrukte met talloze voorbeelden dat voor een vreedzame samenleving vooral moed nodig is: niet alleen heldenmoed maar ook de zachtere moed om de andere wang toe te keren.

Indrukwekkend waren ook de bijdragen van twee Oekraïense vluchtelingen Tetiana Shvatska en Serhii Yevsiejev. Nadat Tetiana voorafgaand aan de preken de tekst van Jesaja in het Engels voor had gelezen, vertelde ze over haar leven met haar dochter in Oekraïne en sinds een jaar in Nederland. Een leven vol onzekerheden en ups en downs, maar ook vol van hoop op vrede. Het prachtige, doorleefde saxofoonspel van Serhii maakte haar woorden invoelbaar zoals alleen muziek dat kan.

De vier preken werden vakkundig gejureerd door ds. Wybren de Jong, kerkelijk werker Alida van der Maarel, pastoor Marc Lindeijer SJ en Maarten van Boxtel, winnaar van de vorige editie van de Preek van de Leek. Maar aan het einde van de avond bepaalde het publiek wie de beste preek had gehouden door hun voorkeurstem uit te brengen.  Jongerencoach Bas Huibregtse kreeg de meeste stemmen en nam dankbaar de vrije gift van de avond van 426 euro in ontvangst, die hij doneert aan speelgoedbank HEPPIE in Roosendaal.

De zevende editie van de Preek van de Leek was opnieuw inspirerend, bemoedigd en verbindend. We mogen onze hoop vestigen, niet alleen op onze eigen veerkracht en goede wil, maar ook op de veerkracht en goede wil van andere mensen in onze samenleving, niet in de laatste plaats van mensen die hun toevlucht zoeken hier in Roosendaal. Als we dat geloven en daarnaar leven dan komt het visioen van vrede van Jesaja dichterbij.

U kunt de Preek van de Leek terugzien via kerkdienstgemist.nl.