Als we iemand verliezen die ons na staat, kan dat heel veel bij ons losmaken.

Het kan helpen om daar met anderen over te praten op een vrije en open manier.

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen behoefte aan een vermanend vingertje, aan clichés of aan goedkope opmerkingen.
Het helpt niet als we horen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats moeten geven.
Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat.

In de praktijk blijkt dat we het gemis niet loslaten, maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden. Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht.

In deze groep delen we die zoektocht met elkaar en bespreken we hoe het christelijk geloof ons daarbij kan helpen.

 

Leiding: ds. Wybren de Jong en Andrea Wildeman

Plaats:   Kruiskerk

Data:      dinsdagavond 31 januari van 20.00 – 21.30 uur.
Vervolgavond(en) in overleg met de deelnemers.