​Het ZWO-jaarproject “Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië” is een project van Kerk in Actie.

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Dreigende hongersnood in Oost-Afrika
Op dit moment dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika nijpend. We delen water en voedsel uit, vooral aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook dieren helpen we met water en eten, want veeteelt is voor veel mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud.

Rampenpreventie gaat elders ook door
Misira en Muntaha en drie andere ondernemende vrouwen kregen een startbedrag en training om een winkel te starten in hun dorp. Meymuna en vier andere vrouwen ontvingen een startbedrag en training om een restaurant te beginnen. Vooral op marktdagen is het druk in de winkel en het restaurant. Nu de oogst is verbeterd kunnen boeren hun overschot direct verkopen aan het restaurant en de winkel. Win-win.

Spaargroepen
Veel arme vrouwen kunnen geen lening krijgen van een bank. De kerk zette spaargroepen op, zodat vrouwen samen leren sparen en investeren. Gemiddeld gaat hun inkomen met 20 euro per maand omhoog. Dat geld investeren vrouwen in ziektekosten, schoolgeld, droogtebestendige zaden, materialen voor een eigen bedrijfje (zeep maken, bijen houden, geiten fokken, waterfilters maken) en in noodgevallen voor voedsel.

Het leven van 695 gezinnen (3500 mannen, vrouwen en kinderen) kan zo ingrijpend veranderen. Zij zijn niet langer afhankelijk van noodhulp. Helpt u mee noodhulp voorkomen?

Voorkomen dat noodhulp nodig is
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Het wordt steeds belangrijker om:

 • héél zuinig om te gaan met water en vruchtbare grond,
 • de juiste zaden en landbouwmethoden te gebruiken,
 • ook geld te verdienen voor tijden van nood,
 • te weten wanneer regen wel of niet valt.

Door jouw bijdrage aan dit project help je 695 gezinnen (3500 mannen, vrouwen en kinderen) dáár juist mee. Met hulp van Ethiopische kerken:

 • leren ze over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond,
 • krijgen ze zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen,
 • leren ze geld sparen en verdienen met kleine handeltjes (bijvoorbeeld zeep en snacks maken),
 • worden ze gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.

Wij kijken vaak op buienradar, omdat we niet nat willen regenen. Maar voor boeren en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers)informatie het verschil tussen zelfstandig overleven en afhankelijk raken van noodhulp. Het is van levensbelang dat ze daar toegang toe krijgen!

Zo helpt jouw bijdrage:

 • 20 euro: training over spaargroep (1 persoon)
 • 22 euro: droogtebestendige zaden (1 persoon)
 • 30 euro: training winkel starten (1 persoon)
 • 663 euro: 5 vrouwen beginnen een restaurant 
 • 715 euro: generator voor irrigatielandbouw

Als commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking willen we samen met jullie proberen om de mensen in Ethiopië te helpen, om beter voorbereid te zijn op rampen.

Laten we bidden en in actie komen voor deze medemensen.

Je kunt dit project van de ZWO-commissie ook steunen door een gift over te maken op IBAN-bankrekeningnummer NL52 INGB 0003 4455 91 van de Diaconie Protestantse Kerk Roosendaal o.v.v. ZWO-jaarproject Rampenpreventie Ethiopië.

Je kunt dit project steunen door mee te doen aan de activiteiten, die de ZWO-commissie organiseert en/of door een gift over te maken

Welk bedrag wil jij geven?

Hartelijk dank!