Van de kerkenraadstafel (2)

We zijn vacant. Hoe nu verder?
Voordat we een nieuwe dominee kunnen gaan zoeken, zullen we als gemeente, met elkaar, moeten nadenken over het profiel van de te zoeken predikant. Maar eerst gaan we nog met elkaar bespreken wát we nu eigenlijk willen, waar we staan, wie we zijn en wat we kunnen.

Waar wil jij je voor inzetten?
Bij de vraag over wat we kunnen, hoeven we niet alleen aan de financiën te denken (hoewel die natuurlijk niet onbelangrijk zijn), maar nog belangrijk is  wat we zelf kunnen en willen doen. Waar wil jij je persoonlijk voor inzetten? Wil je, als je bijvoorbeeld het jeugdwerk van groot belang vindt, ook zelf daaraan een actieve bijdrage leveren? Of als je vindt, dat we als PGR bij uitstek een missionaire gemeente zijn, wil en kun je je daar dan ook zelf voor inzetten? Bij het beantwoorden van de vraag wat je wil doen, speelt motivatie een grote rol. Plezier beleven aan iets wat je doet, is vaak een grote motivator. Maar ook of dat voor jou waardevol is, of het er iets toe doet, is daarbij belangrijk.  De kerkenraad wil samen met zo veel mogelijk gemeenteleden proberen om hier een beeld van te krijgen. We gaan dus eigenlijk eerst het profiel van onze gemeente opstellen en daarna komt pas het profiel van de te zoeken predikant. Zoals ik vorige week al schreef, krijgen we bij dit traject ondersteuning van Arianne Lodder. Op de startzondag van 12 september gaat zij voor in de dienst en aansluitend gaan we met deze vragen aan de gang. Kom alsjeblieft allemaal meedoen!

Wat vind jij van waarde?
Arianne heeft al een keer met de leden van de kerkenraad, geoefend. Op 26 juli deden we dat en het was een leerzame en vooral ook een leuke avond! Dat kwam mede door de manier, waarmee  Arianne ons leerde kijken naar hoe wij gemeente zijn en wat we nu eigenlijk echt belangrijk vinden. We hebben die avond best wat vellen papier vol geschreven, maar we hebben vooral toch goede gesprekken met elkaar gevoerd over onze eigen persoonlijke positieve ervaringen. Het focussen op het positieve en het onderzoeken waarom dat zo positief is, geeft energie. Het is ook leuker dan het kijken naar wat er niet meer gebeurt of wat er niet meer kan. Sommige zaken kun je nu eenmaal niet veranderen en je zult je dus moeten aanpassen aan de situatie. Kijk maar naar het wisselvalige weer van deze zomer. Aan te weinig zon en/of te veel regen kun je weinig doen, daarom passen de meeste vakantiegangers hun activiteiten daarop aan en hebben gewoon een leuke vakantie. Het gaat niet over het mooie weer, het gaat over wat men van waarde vindt. Op die manier, zullen we ook naar ons zelf, de Protestante Gemeente van Roosendaal moeten leren kijken. Zoeken vanuit positieve ervaringen naar wat van waarde is voor ons als gemeente. Waarderende gemeente opbouw, wordt dit genoemd.

Kom naar de startdienst op 12 september!
De kerkenraadsleden hebben hier, zoals ik hierboven al schreef, een beetje mee geoefend en willen op 12 september, op de startzondag, aansluitend aan de startdienst een uurtje met de gemeenteleden op zoek gaan naar positieve ervaringen. In de volgende nieuwsbrief lees je meer over hoe dat wordt aangepakt en wat we met jouw inbreng gaan doen. Voor nu wil ik afsluiten met de vraag of je alvast eens wilt nadenken over wat jij op 12 september wil delen. Welke positieve ervaring wil jij delen?

Arie van Rijn, scriba