Startzondag – Wall of Wonder- vervolg

We kunnen terugzien op een inspirerende en geslaagde startzondag met actieve inbreng van veel gemeenteleden, inclusief kinderen en jeugd. Tijdens de Startzondag konden de aanwezigen delen wat ze belangrijk vonden in onze gemeente. Goede ervaringen, kritische noten, nieuwe ideeën, werden geschreven op de Wall of Wonder. Met deze opmerkingen willen we verdergaan in het zoeken naar de goede richting die we als Kruiskerk mogen gaan. Voor het vervolg wordt jouw medewerking gevraagd.

Gevraagd: leden voor de kerngroep en de klankbordgroep
Omdat dit iets is wat de gehele gemeente aangaat willen wij een kerngroep oprichten. Hiervoor hebben we een aantal gemeenteleden nodig die samen met Arianne Lodder (zij begeleidt ons) zich hierover gaan buigen. Omdat Arianne geen lid is van deze gemeente, ben je als lid van de kerngroep als het ware de ogen en oren van Arianne, en zij heeft het nodig om af en toe te “sparren” met leden van deze gemeente over bepaalde ideeën. Ben je geïnteresseerd om in de kerngroep mee te denken over het aangepaste beleidsplan, om zo tot een predikantenprofiel te komen? Laat het ons weten.

Wilt je wel meedenken, maar wat minder op de voorgrond. Dat kan ook. We willen namelijk ook werken met een klankbordgroep. Deze groep kan meedenken over voorstellen en adviezen geven.

Aanmelden kan per e-mail (kerkenraad@pgrkruiskerk.nl) of bij een ambtsdrager; mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden achter in de OIKOS. Je kunt je ook direct aanmelden bij Arianne Lodder; haar contactgegevens zijn: tel. 06-33241540 of per e-mail ariannelodder.kw@gmail.com.

Zie hieronder een foto-impressie van de Startzondag: