Startzondag – en nu verder


Het was een mooie zondag in september; Startzondag

Na een inspirerende kerkdienst, vonden na het koffiedrinken evenzo inspirerende gesprekken met gemeenteleden onderling, in de kerkzaal, plaats. De gesprekken gingen over wat we positief vinden aan ons gemeente-zijn. Over wat we nu, in deze tijd, positief ervaren, wat positief was in het verleden en wat we graag in de toekomst zien. We hebben gesproken over wat ons bezielt, aanspreekt en enthousiast maakt.

Een aantal jongeren sprak hier samen over in het jeugdhonk en in een andere ruimte werd er ook met de kinderen over dit alles gepraat.

En nu verder
Gebleken is dat we de kerk een bijzondere plek vinden, waar veel goeds gebeurd en dat wat de moeite waard is om aan te (blijven) werken. Aan de hand van de gesprekken werd door een ieder, in woorden en in zinnen, op een groot stuk papier, de “Wall of Wonder” ingevuld.

Arianne Lodder heeft alle kreten en termen die opgeschreven waren geanalyseerd en daar kwamen 4 elementen duidelijk uit naar voren:
– vieren
– ontmoeting en betrokkenheid
– gemeente zijn en
– predikanten

De uitkomst van de “Wall of Wonder” vormt een belangrijk uitgangspunt voor het verdere traject. De kerngroep, die uit gemeenteleden bestaat, gaat hier onder begeleiding van Arianne mee  aan de slag en zal dit gebruiken om tot nieuwe en/of aangepaste speerpunten te komen voor het beleidsplan. Dat laatste is belangrijk om een profiel op te kunnen stellen voor een predikant die bij onze gemeente zal passen.

Tijdens een gemeenteavond, die waarschijnlijk half december plaats zal vinden, zul je bijgepraat en om jouw mening gevraagd worden over dit alles. Tot die tijd zijn er meerdere mensen hard aan het werk om een en ander te realiseren.

Op basis van het herziene beleidsplan en een profiel van de te zoeken predikant kan de beroepingscommissie (die de komende tijd ook aangesteld wordt) dan aan de slag gaan.

Mocht je nog vragen hebben, mail of bel mij gerust.

Leane Compagne
E-mail: voorzitter@pgrkruiskerk.nl
Tel. 06-18227842