Startzondag – Wall of Wonder- 12 september om 10.00 uur

Na de kerkdienst zondag, waarin de start van het seizoen wordt gevierd, daagt de kerkenraad jou en u uit om nog even te blijven. Om samen op een creatieve en gezellige manier aan de slag te gaan met de vraag:
Welk beeld heb jij van de gemeente van de Kruiskerk?

Dit doen we door middel van een Wall of Wonder, een figuurlijke muur waarop iedereen van alles kwijt kan over deze gemeente. Ook de jongeren en de kinderen gaan met dit thema aan de slag, maar dan op een andere manier.

Hoe kunnen we als gemeente groeien en het doen met wat we hebben? Niet door te werken vanuit zorgen, problemen en angst. Maar door te kijken naar wat wel goed gaat. Naar wat ons bezielt, aanspreekt en enthousiast maakt. Kijken met andere ogen. Naar wat goed gaat in plaats van te onderzoeken wat er verkeerd gaat. Door te denken in mogelijkheden en te versterken wat goed gaat.

De kerk is in deze tijd een bijzondere plek, een bijzondere gemeenschap. Waarin veel goeds gebeurt. En dat is de moeite waard om aan te werken.

Op de Startzondag hopen we zoveel mogelijk jongeren vanaf 12 jaar en ouder te zien. We willen ook jullie mening weten over de toekomst van onze kerk. Misschien zie je wel een rol voor jezelf weggelegd of heb je goede ideeën hierover. We horen het graag!

We beginnen met de hele gemeente in de kerk, daarna gaan we verder in groepen.
Er een programma voor de jeugd vanaf 12 jaar in het jeugdhonk. Ervan uitgaande dat het mooi weer wordt, gaat de jeugd daarna picknicken op het grasveld tegenover de kerk. Heb je een picknick-kleed? Neem het mee! De kinderen en andere gemeenteleden eten in de kapel en de ontmoetingsruimte.

De bedoeling is dat we allemaal iets meenemen voor de lunch en dit met elkaar delen. Je kunt dit voor de dienst afgeven bij de organisatie. Voor drinken wordt gezorgd.

Doel van dit alles is om uiteindelijk met een vernieuwd beleidsplan te komen dat als basis dient voor de beroepingsprocedure voor nieuwe predikanten. Als begin van dit proces is jouw  inbreng a.s. zondag belangrijk en onmisbaar!

Programma
10.00 – 11.00 uur         Kerkdienst
11:00 – 11:10 uur         Uitleg programma en project
11:15 – 12.00 uur         Koffie en informatie markt
12:00 – 13:00 uur         Wall of Wonder / Programma kinderen / Programma tieners
13:00 – 13:15 uur         Afronden Wall of Wonder en programma kinderen en tieners, gezamenlijk gebed voor de maaltijd
13:15 – 15:00 uur         Kerk open voor ontmoeting en eten (zelf meegebrachte lunch)