Protocol gebruik Kruiskerk en bezoek erediensten

 

Algemeen

 • We mogen voor de erediensten net zoveel bezoekers ontvangen dan we plaats kunnen bieden met inachtneming van de 1,5 meter. We moeten anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Het aantal zitplaatsen in de kerk- en vergaderzalen is daardoor beperkt. In alle ruimtes is aangegeven waar je kunt plaatsnemen. Volg die richtlijnen en eventuele aanwijzingen van het welkomstteam s.v.p. op.
 • Je bent welkom als:
  – je gezond bent;
  – je de hygiëneregels en voorschriften van het RIVM in acht neemt, zoals het desinfecteren van je handen en minimaal anderhalve meter afstand houdt van anderen.
 • Personen met een kwetsbare gezondheid wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn: het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
 • Je kunt niet komen als:
  – je verkouden bent of last hebt van niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of  koorts (een of meer symptomen);
  – je huisgenoten hebt met deze symptomen;
  – je minder dan twee weken geleden Corona hebt gehad;
  – je huisgenoten minder dan twee weken geleden Corona hebben gehad.
 • Gebruik van de toiletten en keuken moet zoveel als mogelijk beperkt worden.
 • De toegangsdeuren in de kerk zijn altijd open, zodat niemand die hoeft te openen of te sluiten.
 • Wie gebruik maakt van de Stiltehoek, zal na afloop de aanwezige spullen moeten schoonmaken met de daarvoor aanwezige middelen.

 

Werkwijze bij eredienst

 • Vanaf het betreden van het kerkgebouw tot en met het moment dat je plaatsneemt en als je de kerk verlaat, vragen we je een mondkapje te dragen.
 • Bij binnenkomst dienen de handen te worden ontsmet met het aanwezige ontsmettingsmiddel.
 • Een ieder moet de anderhalvemeterafstand respecteren en waarborgen.
 • De kinderen voor de oppasdienst graag voor het weekend per e-mail opgeven via: oppasdienst@pgrkruiskerk.nl. Zij verzamelen zich in de kapel
 • Het gebruik van de toiletten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Na het toiletgebruik dienen handen te worden gedesinfecteerd met de aanwezige middelen. Daarna keert men via dezelfde route terug naar de zitplaats.
 • De kerkbezoekers worden ontvangen door leden van het welkomstteam. Die zijn te herkennen aan de button die zij dragen. Zij wijzen op een poster waarop vragen staan naar de lichamelijke gesteldheid van de personen die de eredienst willen bijwonen. Bij geen verontrustende reacties verlenen zij verdere toegang tot de kerkzaal.
 • De kerkbezoekers dienen hun jassen mee te nemen en niet in de garderobe op te hangen. De jassen kunnen weggelegd worden op de lege stoelen naast de stoelen die gebruikt mogen worden of zij kunnen aan de rugleuning van de te gebruiken stoel opgehangen worden.
 • De kerkzaal is in vier vakken verdeeld (A t/m D). De stoelen die niet gebruikt mogen worden, zijn aangeduid met een zwart kruis (×).
 • Wil je plaatsnemen in vak A of B, dan ga je via het eerste gangpad, wil je in vak C of D zitten dan volg je het derde gangpad (het middelste gangpad is afgesloten). De eerste rijen van vak C zijn gereserveerd voor gezinnen, waarvan de kinderen naar de kindernevendienst gaan.
 • Je neemt plaats op de eerstvolgende beschikbare stoel, gerekend vanaf de voorste naar de achterste rij en schuift door naar de laatste stoel in de rij of sluit aan bij degene die er al zit, waarbij je twee stoelen vrij houdt. Volg de aanwijzingen van het welkomstteam.
 • Elke 1e en 3e zondag van de maand is er in de Kruiskerk Kindernevendienst. Kinderen die naar de nevendienst gaan nemen, samen met hun ouders, plaats op de stoelen van de eerste rijen in vak C. Na het kindergesprek kunnen zij achter het orgel langs naar hun eigen ruimtes. Zo komen zij, na de overweging, ook weer terug in de kerkzaal. Elke week is er een online Kindernevendienst. 
 • Tijdens de eredienst is het niet de bedoeling dat je je zitplaats verlaat, behalve de kinderen die naar de kindernevendienst gaan.
 • Helaas is samenzang (nog) niet toegestaan, met uitzondering van de slotzang.
 • De collectes vinden plaats met de GIVT-app c.q. het doneren in de collecteschalen bij de uitgang of door overmaking op de rekening van de kerk (zie daarvoor de website).
 • Bezoekers in de vakken A en B verlaten de kerkzaal via de hoofdingang. Zit je in vak C of D, dan verlaat je de kerkzaal via de zijuitgang (bij de Stiltehoek). Graag in volgorde van de achterste naar de voorste rij. Volg ook nu weer de aanwijzingen van het welkomstteam.

 

Roosendaal, 27 juli 2021
Kerkenraad PGR Kruiskerk

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
(0165) 557479
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl