Protocol gebruik Kruiskerk en bezoek erediensten

 

Algemeen

 • Je bent in de Kruiskerk welkom als:
  – je gezond bent;
  – je de hygiëneregels en voorschriften van het RIVM in acht neemt, zoals het desinfecteren van je handen.
 • Je kunt niet komen als:
  – je verkouden bent of last hebt van niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of  koorts (een of meer symptomen);
  – je huisgenoten hebt met deze symptomen;
  – je minder dan twee weken geleden Corona hebt gehad;
  – je huisgenoten minder dan twee weken geleden Corona hebben gehad.
 • De toegangsdeuren in de kerk zijn altijd open, zodat niemand die hoeft te openen of te sluiten.
 • Wie gebruik maakt van de Stiltehoek, zal na afloop de aanwezige materialen moeten schoonmaken met de daarvoor aanwezige middelen.

Richtlijnen bij de kerkdiensten

 • We mogen tijdens de kerkdiensten net zoveel bezoekers ontvangen als we plaats kunnen bieden met inachtneming van de “gepaste afstand”.
 • Je hoeft je voor de kerkdienst niet aan te melden.
 • Bij binnenkomst dienen de handen te worden ontsmet met het aanwezige ontsmettingsmiddel.
 • Een ieder moet de “gepaste afstand” respecteren en waarborgen.
 • De kinderen voor de oppasdienst graag voor het weekend per e-mail opgeven via: oppasdienst@pgrkruiskerk.nl. Zij verzamelen zich in de kapel
 • De kerkbezoekers worden ontvangen door leden van het welkomstteam. Die zijn te herkennen aan de button die zij dragen.
 • De kerkbezoekers dienen hun jassen mee te nemen en niet in de garderobe op te hangen. De jassen kunnen weggelegd worden op de lege stoelen die niet gebruikt mogen worden of zij kunnen aan de rugleuning van de te gebruiken stoel opgehangen worden.
 • De stoelen die niet gebruikt mogen worden, zijn aangeduid met een zwart kruis (×).
 • Je neemt plaats op de eerstvolgende beschikbare stoel, gerekend vanaf de voorste naar de achterste rij en schuift door naar de laatste stoel in de rij of sluit aan bij degene die er al zit, waarbij je een stoel vrij houdt tussen de personen die niet een huishouden vormen.
 • Elke zondag is er in de Kruiskerk Kindernevendienst. Kinderen die naar de nevendienst gaan nemen, samen met hun ouders, plaats op de stoelen van de eerste rijen. Na het kindergesprek kunnen zij naar hun eigen ruimtes. Na de overweging komen zij weer terug in de kerkzaal.
 • Tijdens de eredienst is het niet de bedoeling dat je je zitplaats verlaat, behalve de kinderen die naar de kindernevendienst gaan.
 • De collectes vinden plaats met de GIVT-app c.q. het doneren in de collecteschalen bij de uitgangen of door overmaking op de rekening van de kerk (zie daarvoor de website).

Roosendaal, 28 september 2021
Kerkenraad PGR Kruiskerk

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
(0165) 557479
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl