Nieuw kerkblad of niet?


Laatste OIKOS
In de Week van 6 december verschijnt, na 24 jaar, het laatste nummer van ons kerkblad OIKOS. De redactionele opzet kreeg steeds meer last van slijtage. Veel informatie is ook in de nieuwsbrief of op de website te lezen en sommige informatie blijkt langzaam maar zeker minder relevant. De oplage daalt al jaren. Daarnaast stopt de huidige redactie.

Kerkblad 2.0
We willen graag een nieuw kerkblad opzetten. Gekozen is daarbij voor samenwerking met een organisatie die een platform op internet biedt waarop kerkbladen, relatief eenvoudig, kunnen worden samengesteld en opgemaakt.

Voor de opmaak kunnen we gebruik maken van bestaande templates en formats, die we een eigen twist geven, rekening houdend met onze huisstijl en wensen. Een ander groot voordeel is dat we gebruik kunnen maken van materiaal dat zij via hun netwerk beschikbaar stellen. Zoals informatie van de landelijke kerk, een stripverhaal voor kinderen en andere rubrieken. Een voorbeeld van zo’n kerkblad is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar, zie hieronder.

Ons huidige kerkblad ontvangt men op basis van een abonnement. We hebben de kerkenraad voorgesteld om daar van af te stappen en alle betrokken gemeenteleden in de gelegenheid te stellen het kerkblad te ontvangen, digitaal en/of op papier. In plaats van het huidige abonnementsgeld vragen we de lezers dan om een vrijwillige bijdrage. De kerkenraad is enthousiast over dit plan en heeft ingestemd om dit verder uit te werken.

Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar gemeenteleden die hier aan zouden willen meewerken. Een groepje vrijwilligers die het kerkblad samenstelt en opmaakt, medewerkers die bijvoorbeeld een bepaalde rubriek voor hun rekening nemen en leden van de colleges, werkgroepen en commissies die vanuit de organisatie hun eigen rubriek verzorgen of zorgen voor ideeën en kopij.

Gemeente zonder kerkblad
Tot op heden is het nog niet gelukt om vrijwilligers te vinden. Dat betekent dat er vanaf volgend jaar dus geen kerkblad meer verschijnt. Jammer? Ja, want een grote groep gemeenteleden is voor de informatievoorziening afhankelijk van het kerkblad. Daarnaast kunnen we in een kerkblad andere informatie delen dan in de digitale nieuwsbrief en op de website. Bovendien kan een kerkblad een belangrijke bijdrage leveren aan ‘Verbinden met elkaar’, het motto van ons beleidsplan.

Zonder de inzet van gemeenteleden kunnen we geen kerkblad uitbrengen en houdt het op. Tenzij er alsnog gemeenteleden zijn, die hier de schouders onder willen zetten. Dat zouden we dan graag op de kortst mogelijke termijn willen horen. Wij willen hen graag ondersteunen met kennis, vaardigheden en middelen. We blijven hopen!

Vragen? Reageren? Graag!

Werkgroep communicatie
Johan Henken (mobiel 06-51380470)
Nic Rijnbende (mobiel 06-39661978)
communicatie@pgrkruiskerk.nl