Project van de maand: Het Fort

Deze maand vragen we je aandacht voor Het Fort. Het Fort is een landelijk initiatief, dat nu ook van start gaat in Roosendaal. Het is een tweede huis voor kinderen uit gezinnen die leven in een kwetsbare financiële situatie. Het Fort richt zich op kinderen van 8 tot 11 jaar, een cruciale fase in de ontwikkeling voorafgaand aan de pubertijd. Investeren in deze periode legt een stabiele basis voor de tijd erna, die voor de meeste tieners op zichzelf al onzeker en ingewikkeld is. Later vergroot de persoonlijke ontwikkeling en een stabiel leven de kans op het vinden van passend werk.

De kinderen komen twee middagen per week, na schooltijd, naar Het Fort. Tijdens deze middagen ontwikkelen de kinderen verschillende competenties, zoals: samenwerken, inleven, flexibiliteit en doorzetten. Dit krijgen ze dikwijls niet of zeer beperkt van huis mee, maar zijn van groot belang voor een stabiel en zelfredzaam leven. Het streven is de kinderen drie jaar te begeleiden. De kinderen doen hun activiteiten in vaste groepen met vaste begeleiders. Er is ruimte voor spel, een luisterend oor, veiligheid, identiteitsvorming en vaardigheidsontwikkeling. Het Fort biedt workshops aan op het gebied van sport, cultuur en helpt de kinderen bij het maken van hun huiswerk.

Het Fort staat niet op zichzelf. Sociale samenwerkingspartners bieden ondersteuning op sociaal vlak en onze jongerenpartners zorgen voor een doorstroomprogramma als kinderen Het Fort hebben afgerond. Er is vanuit de locatie contact met wijkteams en andere hulpverleners in de wijk. Zo bouwen we aan een stabiele basis voor (en rondom) het kind.

Het Fort gaat in Roosendaal in de week van 6 september van start en zal elke donderdag na schooltijd open zijn, vanaf oktober ook elke dinsdag. Een professionele kindercoach is inmiddels aangesteld en verder wordt het team aangevuld met vrijwilligers. De ruimte in de wijk de Langdonk is ingericht.

De organisatie achter Het Fort is de Stichting Tot Heil des Volks, een christelijke hulpverleningsorganisatie. Zij zorgen voor een deel van de financiering via een subsidie van het ministerie, voor de rest is Het Fort afhankelijk van giften. Ook de diaconie van onze gemeente steunt Het Fort. Zij kozen Het Fort tot Project van de Maand.

Wil jij helpen? Het Fort zoekt nog vrijwilligers en de diaconie zamelt deze maand geld in om te helpen bij de start. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Het Fort, Bas Huibregts, tel. 06-13607161 of per e-mail: basjongerenwerker@live.nl.

Steun het project van de maand

Met welk bedrag steun jij Het Fort?

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
(0165) 557479
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl