Doneren

Onze wekelijkse vieringen in de Kruiskerk, talloze activiteiten waaraan je kunt deelnemen en ook het bezoekwerk van onze vrijwilligers en predikanten zijn afhankelijk van giften. Je kunt het werk van onze gemeente financieel steunen door een financiële bijdrage over te maken aan:

  • Protestantse Gemeente Roosendaal, IBAN: NL83 RABO 0373 7281 15.

Als gemeente geven we ook hulp aan anderen. Onze diaconie verzorgt die hulp. Zowel plaatselijk, maar we dragen ook bij aan projecten in binnen- en buitenland. Wil je het werk van onze diaconie steunen dan kun je een gift overmaken aan:

  • Diaconie Protestantse Gemeente Roosendaal, IBAN: NL52 INGB 0003 4455 91

HEEL HARTELIJK DANK!

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
(0165) 557479
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl