Van de kerkenraadstafel

Loslaten en anders kijken
Het is vakantietijd en het is een tijd, waarin we een vacante gemeente zijn geworden. Op zich hebben deze begrippen weinig met elkaar te maken.  Of misschien toch wel? In de vakantietijd laat je dingen los en kijk je vaak met een andere blik om je heen. Je hebt ook tijd om eens wat anders te doen of  iets nieuws  te ontdekken. Of gewoon maar eens een tijdje helemaal niets doen. Afstand nemen van de dagelijkse routine. Vaak blijkt, dat je tijdens de vakantie ongemerkt grote schoonmaak hebt gehouden in je hoofd. Dat je de vakantie hebt gebruikt om af te wegen wat je echt belangrijk vindt of wat je wellicht wel kunt missen. Of dat je door het afstand nemen, ineens wél weet hoe je een  reeds lang voortslepend probleem kunt oplossen. Blijkbaar leer je of ga je, tijdens de vakantie anders kijken.

Rustmoment
Nu we als gemeente, na het vertrek van onze beide predikanten, “vacant” zijn geworden, wil de kerkenraad ook even een soort van rustmoment inlassen. Rust om, samen met de leden van onze gemeente, na te denken over hoe we nu verder moeten. Er is in twee jaar tijd veel veranderd. De Coronapandemie zal zijn sporen nalaten, ook in manier waarop we als gemeente blijven bestaan. Zien we iedereen nog wel terug? Het is een vraag, die je vaak hoort. Ons beleidsplan is ook van vóór de coronatijd en nog gebaseerd op een bezetting van bijna twee fulltime predikanten. Blijft dat zo? Of kijk naar alle wijzigingen in de Sint Norbertusparochie. Wat betekenen die voor de oecumenische samenwerking? Of, verhuizen we nu wel of niet naar de Moeder Gods kerk? Enfin, vragen genoeg en daar zullen we met elkaar over  moeten nadenken, voordat er een beroepingscommissie wordt aangesteld.

Startzondag 12 september – jouw inbreng hard nodig!
Zoals gezegd, wil de kerkenraad daarbij graag, in een vroeg stadium, zo veel mogelijk gemeenteleden betrekken. Een mooie gelegenheid om daarmee te beginnen is de startzondag, die voor 12 september in het rooster staat. We houden dan een korte kerkdienst en gaan aansluitend met elkaar in gesprek. Noteer de datum alvast in je agenda. We hebben jouw inbreng hard nodig om op die manier een plan voor de toekomst te kunnen maken. Een plan dat van ons allemaal is.  Het is nog geen 12 september, maar je kunt al jouw gedachten laten gaan over wat jij nu zelf heel erg belangrijk vindt in onze gemeente. Wat vindt je fijn, waar wordt je blij van? Waarom is dat zo en heb je er ook wat voor over om dat te behouden?

Wordt vervolgd…
Volgende week zal ik wat meer vertellen over hoe je als gemeente(lid) dit soort vragen kunt oppakken. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden en de kerkenraad heeft dan ook voor dit bezinningstraject de hulp ingeroepen van een deskundige. Deze deskundige, mevrouw Arianne Lodder ondersteunt, als gemeenteadviseur, sinds 2016 de gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op 12 september gaat zij ook voor in de startdienst. De kerkenraad heeft op 26 juli met haar een eerste bijeenkomst gehad en daar zal ik in het artikel van volgende week iets over schrijven. Voor dit moment is het belangrijk, dat u de startdienst van 12 september onthoudt.

Hartelijke groet,

Arie van Rijn,
scriba