Geestdrift

Geestdrift

Geestdrift Pinksteren versta ik als het feest waarop christenen vieren dat zij in vuur en vlam staan. In mijn ogen is gelovig niet gezapig. Geloven is geen salonfähige bezigheid. Geloven beperkt zich niet tot een gesprek bij een goed glas wijn. Eigen aan geloven is...
Zeggen wat je denkt …

Zeggen wat je denkt …

Zeggen wat je denkt is belangrijk.Ten eerste omdat niemand gedachten kan lezen.Onuitgesproken gedachten worden door niemand gehoord.En dat is reuze jammer.Want ongehoorde gedachten kunnen gemiste kansen zijn. Dikwijls zeggen mensen niet wat ze denken vanwege...
Er is altijd weer hoop

Er is altijd weer hoop

“De moderne mens zal zich moeten bezinnen over de manier waarop hij in de toekomst met die sterk veranderde  wereld op een ethisch, zinvolle manier zal omgaan.Het wordt een opdracht voor deze mens om nieuwe vormen van zingeving te bedenken.Zoals is altijd weer hoop.”...
Bevrijder

Bevrijder

Bij U, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande.Bevrijd mij en doe mij recht, hoor mij, haast U mij te helpen,wees voor mij een rots, een toevlucht,een vesting die mij redding biedt.Psalm 31:2-3 In het kielzog van het joodse volk hebben wij God leren kennen als...