.

ANBI-publicaties

De Protestantse Gemeente Roosendaal respectievelijk Diaconie Protestantse Gemeente Roosendaal hebben een ANBI-status. Om te voldoen aan de ANBI-regelgeving worden jaarlijks vóór 1 juli de financiële verslagen van de gemeente en de diaconie gepubliceerd. U kunt de gegevens inzien door te klikken op de betreffende pagina’s.

Protestantse Kerk

De Protestantse Gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Adres

Sint Lucasplein 1
4703 HX Roosendaal
(0165) 557479
Postbus 3212
4700 GE Roosendaal
info@pgrkruiskerk.nl