Psalm 29: 3
“De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de Heer boven de wijde wateren.”
Spreekt God door het onweer? We weten in onze tijd hoe de donder ontstaat, of we kunnen het bij meteorologen navragen.

Volgens Gijsbert van den Brink sluit dat niet uit dat God de donder toch als teken kan gebruiken. Er zijn immers veel verschillende natuurlijke factoren betrokken bij de donder: wind, luchtdruk, wolken, etc. Daarom is het ook moeilijk het precieze moment van de donderslag te voorspellen.
Wellicht brengt God – op voor ons onnavolgbare wijze – alle natuurlijke factoren samen, om op een betekenisvol moment de donder te laten horen. Om betekenis te hebben, moet het wel zodanig gebeuren dat we in de donderslag een boodschap van God kunnen erkennen.

Hoe zouden we dan als mensen kunnen onderscheiden welke donderslag betekenis heeft en welke niet? Is niet elke donderslag op zichzelf betekenisloos?
Van den Brink geeft vervolgens het voorbeeld van een sollicitatiegesprek. Hij doet dat in zijn boekje “Onderzoek alle dingen: Bijbelstudies over geloof en wetenschap.”

Hij schrijft over een wetenschapper die solliciteerde naar een aanstelling als hoogleraar. Hij kreeg na het sollicitatiegesprek echter twijfels of die specifieke aanstelling wel bij hem paste: “Waren er wel mensen met wie hij van hart tot hart kon spreken, met wie hij kon werken aan de dingen die hij echt belangrijk vond?” Op de weg terug naar huis, brak er een hevig onweer los. “Dat gaf de doorslag. Hij voelde aan: “ik moet deze baan niet aanvaarden.” Zo kreeg dit onweer een betekenis voor hem. En Van den Brink concludeert: “Zo kan God, voor wie de taal verstaat en legt naast de taal van de Bijbel, nog steeds spreken door het onweer.”

Een probleem hierbij is echter wel dat het zeer subjectief is. De wetenschapper hoorde in de donder de boodschap “breek je sollicitatie af!” Een ander zou de boodschap anders kunnen verstaan, bijvoorbeeld, “je mag morgen geen avondmaal vieren!” Wat als een predikant zondags bij een avondmaalsdienst vertelt dat hij tijdens de voorbereiding de donder heeft gehoord en dat het avondmaal daarom niet door kan gaan!
Zijn we dan niet uitgeleverd aan de willekeur? Bovendien is de donder door veel mensen te horen, tot op grote afstand.

Als God een specifieke boodschap wil overbrengen aan een enkeling, is de donder dan wel geschikt?
Wat zullen de andere gelovigen die de donder horen, wel niet denken?
Als zij allemaal Gods stem menen te horen in de donder, dan is het gevaar groot dat zij daaraan betekenissen toekennen die God helemaal niet bedoeld heeft!

Als ik psalm 29 lees, dan denk ik niet dat de psalmist een persoonlijke boodschap in de donder hoort.
Ik denk dat hij de majesteit van God hoort en dat het hem tot ontzag voor God de Schepper brengt.
De rest van de psalm maakt dat duidelijk.

In vers 10 staat hoe de psalmist betekenis geeft aan de donder:
“De Heer heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig.”

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *