November, de klok staat weer op wintertijd afgesteld. In de natuur is alles aan het versterven, de bomen verliezen hun blaadjes. Ik sprak eens iemand die mij vertelde dat ze de herfst juist daarom zo’n mooie tijd vond. Niet zozeer vanwege de prachtige herfstkleuren, maar veel meer om het vergankelijke, met de dieperliggende gedachte: het nieuwe leven is in het verborgene aanwezig en werkzaam. Ik vond dat zelf heel bemoedigend, want juist de uiterlijke dingen kunnen ons ontmoedigen.

We kunnen tegen de donkere wintermaanden opzien, maar door en in het geloof mogen we weten dat God werkt en aanwezig is in de niet-zichtbare dingen. Hoewel een boom kaal en doods de winter ingaat, is hij in afwachting van de lente, waar het nieuwe leven ontkiemt. In de zichtbare dingen werkt God door middel van mensen, jou en mij. In de omgang met elkaar, in het delen van vreugde en verdriet.

De maand oktober sluit af met de gedenkdag van de Reformatie, waarmee de naam Maarten Luther nauw verbonden is. Hij durfde bepaalde kerkelijke gewoontes aan de kaak te stellen, waardoor velen weer gingen nadenken over de vraag: “Hoe moet ik Jezus volgen, wie is Hij voor mij?”

Maarten Luther is op 10 november 1483 geboren en op 11 november gedoopt. Hij is vernoemd naar een heilige (Maarten), van wie het verhaal gaat dat hij in de Franse plaats Amiens een in lompen gehulde bedelaar tegenkwam, die bibberde van de kou. Omdat Maarten al zijn bezittingen al had weggegeven aan andere armen, sneed hij zijn soldatenjas in tweeën en gaf een helft aan de bedelaar, zodat deze nog iets had om zich te bedekken.  Die nacht droomde Maarten dat Jezus aan hem verscheen met de helft van zijn jas. Dit gaf aan dat Maarten Hém gekleed had. Op veel schilderijen (o.a. van Rubens en Van Dyck) staat de scène met de jas afgebeeld.

In verschillende streken en plaatsen van ons land, vooral in het noorden, gaan kinderen op 11 november langs de huizen met het zingen van liedjes. Ze hopen op de goedgeefsheid van mensen. De beide Maartens wisten zich een volgeling van Jezus en maakten het zichtbaar in daden.

Volgeling van Jezus zijn, vraagt dat wij het ook zichtbaar maken, door aan elkaar woorden en daden van zegen, bemoediging, bevrijding en leven uit te delen. Dat mogen we alle dagen van het jaar doen: in Jezus’ Naam!

1 Reactie

  1. Jan Blanken van

    Wat een mooi stuk weer Bieneke. Dank je wel

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *