Een bijzondere blog deze week. Een mooi voorbeeld hoe twee belevingen van een en hetzelfde feest worden verwoord.

De ene die terugdenkt aan de Pinksternoveen en de kernen van het geloof beroert. De andere is een gedicht dat gaat over gaven aan ons mensen geschonken. Zoals wijsheid, inzicht, eerbied en verstand. Waarbij de kracht van deze begrippen komt van de Geest van de Heer.

Een prachtige (gezamenlijke) verbinding die we graag met je delen.

Pinksternoveen:  Kom, Heilige Geest.
Jan van Blanken

Boeiend vind ik het om te beseffen dat het gaat om één vrucht van één Geest, de Heilige Geest. Deze bestaat uit negen (noveen) delen. Ze zijn verbonden met elkaar.

De eerste die in Galaten 5:22 genoemd wordt is Liefde. Zonder liefde heeft het leven geen zin.

De drie V’s: Vriendelijkheid, Vreugde en Vrede.  Kun je zonder de liefde voor God en je naaste oprecht vriendelijk zijn? Zoals God het bedoelt? Hoe mooi wordt het als we elkaar in de kerk ontmoeten. Als er iemand nieuw is bijvoorbeeld. Wat is het voor de nieuweling dan fijn om met oprechte vriendelijkheid begroet te worden. Wat een vreugde geeft het vervolgens als je de blijdschap van de gast door haar of zijn houding terugziet.

Vrede heeft  meerdere betekenissen. Het tegenovergestelde van vrede is oorlog. Maar als je aan de vrede van de vrucht van de Geest denkt kun je dit zien als een bijzondere gewaarwording in je hart. Door de Geest van God ingebracht.

Gelijkertijd zie ik een verbinding met de drie G’s: Geloof, Goedheid en Geduld. Bij geloof denk ik altijd aan tweerichtingsverkeer. Je ontvangt geloof van God en je kiest er zelf voor. Het doet me denken aan het voor Hem door je knieën gaan om te aanbidden, te vragen, te …….

“What would Jesus Do” is een mooi hulpmiddel om de goedheid en het geduld te begrijpen. Hij leert en onderwijst ons met Zijn gelijkenissen, voorbeelden en vragen.

Tot slot de twee woorden die met een Z beginnen: Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing.
Er wordt weleens gedacht bij zachtmoedigheid dat je dan alles laat gebeuren. Niet reageert als iemand iets verkeerds doet.

Jezus geeft ons echter voldoende voorbeelden dat Hij wel degelijk ingrijpt als het nodig is. Hij verliest daarbij nooit Zijn zelfbeheersing.
Door de vrucht van de Geest leren we ook dat geloof niet alleen theorie is. Handelen in liefde met zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Met goedheid en geduld. Met een vriendelijke en vreugdevolle houding laten we door ons heen de vrede zien. God in ons en wij in Hem!

Een gedicht gebed voor Pinksteren waarin de gaven van de Geest genoemd worden:
Dorothea Timmers-Huigens.

De gave van wijsheid,
mild en meedogend,
een hart dat luisterend open staat.

De gave van verstand,
die tot nauwkeurig zoeken en bezonken oordeel leidt.

De gave van inzicht
die tussen de regels leert luisteren
die leert zien door de dingen heen.
De gave van raad,
die innerlijkheid durft spreken
en die moed geeft en nieuwe kracht.

De gave van sterkte
die aan medemensen trouw is
voor een poos hun steun wil zijn.

De gave van eerbied voor God
die wij loven en prijzen en danken met vreugde
omdat wij leven.

Geest van God, alomtegenwoordige
Gij die ons begrip te boven gaat
voorbij aan woorden, aan beelden voorbij
en tegelijkertijd een zuster om mee te praten, een moeder die troost.

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.