Uitleg van de liturgische schikking voor donderdag 14 april. 

De liturgische schikking van de Witte Donderdag is gelijk aan de schikking van afgelopen zondag (Palmpasen) en past symbolisch gezien ook bij de lezingen op deze Witte Donderdag.
De schaal met water  en de daarbij behorende doek verwijzen naar de voetwassing van Jezus.
Jezus leefde ons met dat gebaar voor hoe wij in liefde en dienstbaarheid ons leven naar de ander kunnen en moeten leven.
De druiven in combinatie met de matses en korenaren verwijzen naar de laatste maaltijd die Jezus met z’n twaalf discipelen gebruikte, de avond voor zijn lijden en dood.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *