Zondagmiddag 3 april om 15.00 uur bent u van harte welkom in de O.L.Vrouwekerk, Kade 23 te Roosendaal bij de lezing van Theoloog des Vaderlands en benedictijnermonnik Thomas Quartier over zijn landelijke project ‘Profetenstemmen’. Hij zegt daarover: “Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd van crisis is deze vraag des te nijpender. Waar halen we het idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid uit een ver verleden vandaag hoorbaar maken? Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie voor waar het in de samenleving naartoe moet. Maar profetenstemmen staan in de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf maar ontvangen hun boodschap en hebben ook de gave om deze boodschap te articuleren. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie en àppel voor andere mensen in hun omgeving en dwars door de geschiedenis heen. In de spiegel van Bijbelse profetenstemmen zoek ik naar eigentijdse geluiden aan de hand van Bijbelse passages, eigentijdse duiding, verhaal en lied.”

Thomas Quartier houdt zijn inleiding ter gelegenheid van het Veertigdagenproject ‘Oude Kruisweg met moderne profeten’, waarin zes Roosendaalse kunstenaars rond het thema ‘Piëta’ telkens een week lang met een eigentijdse profeet de lege plek vullen in de hervonden Kruisweg van de O.L.Vrouwekerk. Daarom bent u na afloop van de lezing om 17.00 uur ook van harte welkom bij de Vesperviering, waarin beeldend kunstenaar Marion Vriens haar eigentijdse profetes zal presenteren.

U kunt dan ook de kunstwerken van de andere Roosendaalse kunstenaars bezichtigen, te weten: Ineke Stofmeel, Tom Onrust, Corry Olthof, Marieta Rotariu en Lia Reijnders.