“Als je dat tien jaar eerder aan mij verteld had waren mijn haren recht overeind gaan staan.” Dat zei iemand nadat we spraken over de “almacht” van God.

De zin van de persoon begon ik te overdenken. Hoe komt het dat iemand op deze manier over God denkt?

Als we alleen al onze gedachten over de Schepping laten gaan beseffen we dat de wijsheid en kennis van God zoveel verder gaat dan die van ons. Dan kunnen we toch wel spreken over “almacht”.

Als we aan de wetenschap denken vind ik een uitspraak van Einstein veelzeggend. Een wetenschapper die heeft gezegd dat er een moment komt dat het niet meer op een menselijke manier te verklaren is. En dan is er geloof.

Zal het aan het Godsbeeld liggen van de persoon bij wie de uitspraak over de almacht van God zoveel heeft gedaan?  Wat heeft iemand meegemaakt dat er een verkeerd beeld over God is ontstaan? Zijn het de omstandigheden? Is het de opvoeding of de omgeving waarin iemand is opgegroeid?

Kunnen we door het Woord uit de Bijbel iemands gedachten bijstellen?

Ik leerde tijdens mijn laatste studie dat er maar liefst 160 keer in de evangeliën God “Vader” wordt genoemd. Denk maar aan het gebed. “Onze Vader in de hemel”. Maar wat nu als je eigen vader niet echt een goed voorbeeld is geweest? Nog veel meer bijbelteksten laten ons weten dat er niets slechts van God komt.

Neem de gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15: 11- 24.
Hier kunnen we lezen dat God liefdevol en goed is. Dat God trouw is en vergeeft. Dat God geduldig met ons is. Het lijkt me goed onze gedachten te toetsen met het Woord van God. Wat zou het zalig zijn als je geloof dan kan groeien en je meer in verbondenheid met Hem kunt leven.

4 Reacties

 1. Lieke

  Dank je wel, Jan voor je ‘ verbinding 2’.

  Het lijkt mij niet mogelijk om, door enkel een Bijbelverhaal, iemands gedachten bij te stellen of te veranderen. Daar zal wat meer bij moeten komen.
  Het hele zijn van degene die dit zou willen doen is, lijkt mij, van groter belang. Je probeert te leven zoals Jezus dat van je vraagt en probeert dat te laten zien. In een gesprek kun je jouw keuzes dan onderstrepen met een tekst of Bijbelverhaal.
  Jij vraagt je af hoe iemand zo anders kan denken.
  Dit lijkt mij inderdaad met omstandigheden en opvoeding te maken hebben.
  Veel mensen hebben tegenwoordig meer dan voldoende en denken God niet nodig te hebben. Is er niet genoeg in huis dan wordt soms God daarvoor verantwoordelijk gehouden. Terwijl het aan een systeem of menselijk handelen te wijten valt.
  Hopelijk kunnen wij in Jezus voetstappen gaan en zo iets van God barmhartigheid laten zien.

 2. Carla

  Treffend je verhaal, inderdaad kan er alleen maar goeds komen van onze Heer, alleen is het soms moeilijk te verteren dat hij in de levens van mensen zo veel pijn en verdriet toe lijkt te laten. Ook al doet men nog zo zijn best goed te zijn voor alles en iedereen. Opgeven is geen optie maar regelmatig heel moeilijk.
  Als je inderdaad naar de schepping kijkt is dit zo perfect dat je zeker weet dat dit alleen maar van God kan zijn. Omdat ik graag voor dieren zorg zie ik dit steeds opnieuw!

 3. Jan van Blanken

  Fijn Lieke dat we in ieder geval in gesprek komen. Natuurlijk ben ik het met je eens dat iets niet zomaar verandert. Het overdenken is misschien een begin.

 4. Jan van Blanken

  Dankjewel Carla, wat interessant ook jouw gedachten te overdenken. Zo mooi om steeds meer te leren. De “waarom” vraag is ook zo iets waar we over na kunnen blijven denken.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.