De 14de eeuwse Julianne of Norwich heeft een eigenzinnige kijk op God. Zij ziet nabijheid tot God juist in onze lichamelijkheid en in ons alledaagse leven. Een kijk die in haar tijd verguisd werd en die ons tegenwoordig juist aanspreekt en uitdaagt.

Petra Galama brengt u in gesprek met haar woorden en met elkaar rondom dit ondoorgrondelijke mysterie. Er is alle ruimte voor verbeelding en verwondering.

Data: maandag 11 oktober, 1 en 22 november en 13 december
Tijd: 19.30 tot 21.45 uur
Plaats: Parochiecentrum, St. Josephstraat 2, Roosendaal
Kosten: € 40,00
Informatie en aanmelden: galama@spiritwijs.eu of via www.spiritwijs.eu