In de jaren negentig heb ik een aantal jaren als redacteur voor een EO-programma gewerkt.
Het viel mij altijd op als je het gebouw in Hilversum binnen kwam dat de bovenstaande spreuk het eerste was wat je zag als je het gebouw binnen kwam.
En er werd ook naar gehandeld.
Geen enkele bijeenkomst werd gehouden zonder dat er gebeden werd.
Niet zomaar gebeden, maar gebeden ten behoeve van  datgene wat aan de orde was.
Een aantal jaren later was ik betrokken bij de samenvoeging van de jeugdraden van de samen op weg kerken.
Daar was het niet gebruikelijk om alle vergaderingen met gebed te openen.
Er was veel zakelijks te bespreken.
En dat is herkenbaar.
Er bestaat een zekere verlegenheid als het gaat om in het openbaar datgene wat zakelijk aan de orde is voor God neer te leggen.
De vanzelfsprekendheid dat er gebeden moet worden bij alles wat besproken moet worden rondom het kerkelijk gebeuren is aan het verdwijnen.
En voor velen maar goed ook.
Bidden voor de goede sier, bidden omdat het nu eenmaal erbij hoort heeft tot spot en ergernis geleid.
Voer voor cabaretiers.
Maar je kunt je wel afvragen of we niet hier en daar het kind met het badwater hebben weggegooid.
Daarom is er ook hier en daar een herbezinning op gang gekomen.
Er wordt gezocht naar nieuwe bewuste vormen van gebed.
Denk maar eens aan een kringgebed waarbij de deelnemers aan de vergadering om de beurt  bidden voor de taak van een ander aan de vergadertafel.
Of bidden door een gedicht of een lied te gebruiken.
Het kan de sfeer van de hele vergadering ten goede komen.
Nee ik pleit niet voor een herstel van het traditionele gebed dat soms maakt dat mensen liever geen ambtsdrager worden.
Ik pleit er ook niet voor dat iedereen maar hardop moet willen en kunnen bidden. Het gevaar van mooi bidden is dan te groot.
En het is goed als we daar vanaf zijn.
Maar ik pleit er wel voor dat God op de één of andere manier bewust wordt aangeroepen om bijstand bij het mensenwerk dat kerkenwerk heet.

Dorothea Timmers-Huigens.

1 Reactie

  1. Tiny Dekker

    Bidden is iets wat je mag leren. Het is een beetje “je eigen schaamte” overwinnen.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.