We hopen en bidden allemaal dat de coronacrisis snel voorbij gaat. Toch moeten we nog even volhouden en doorgaan. Ook doorgaan met hulp geven aan de meest kwetsbaren in deze wereld. Hier staan we samen in, hier komen we samen uit. Kerken in een minderheidssituatie weten wat het is om door te gaan in een situatie die niet altijd even makkelijk is. Ook zij gaan door met de verspreiding van Gods liefde voor iedereen en met hun diaconale werk. Hartelijk bedankt voor jullie steun daarbij!

Help een stille coronaramp voorkomen’ is een project van Kerk in Actie. Dit jaar was het ons jaarproject.
In dit seizoen hebben we voor dit project kerst- en andere wenskaarten verkocht, hebben we een Kerstbrunch en een Paasbrunch georganiseerd, er is soep gemaakt en verkocht, vogelvoederhuisjes gemaakt en verkocht, het aantal mondmaskers in een glazen fles kon worden geraden en tenslotte was er de fietstocht op tweede Pinksterdag.

De opbrengsten van de diaconale collectes op de Werelddiaconaatzondagen in oktober en februari en nog op een aantal andere zondagen waren ook bestemd voor dit project. Verder hebben veel mensen giften gedaan voor dit project, voor meer dan 2.000 euro!

De totale opbrengst voor het ZWO is nog niet exact bekend, maar we zijn heel blij te mogen melden dat het financiële resultaat van de giften, collectes en acties tot nu toe meer dan € 8.000,00 is! Een geweldig resultaat! Hiermee kunnen we via Kerk In Actie een bijdrage leveren voor mensen, voor wie de consequenties van de coronacrisis vaak veel ernstiger zijn dan voor ons.

Hartelijk bedankt voor jullie deelname aan de activiteiten, giften en steun!

Het volgende kerkelijke seizoen gaan we weer aan de slag met een ander ZWO-jaarproject, dat tijdens de Werelddiaconaatzondag in oktober zal worden gepresenteerd.

Je kunt dit project nog steunen met een gift.

Welk bedrag wil jij geven?

HARTELIJK DANK!