Het Bijbels museum heeft kunstenaars uitgenodigd om werk in te zenden rond het thema ‘nieuwe aarde’: wat verandert er na corona?
Zo’n 80 kunstwerken zijn te zien in een online presentatie. Echt de moeite waard om te bekijken via: https://nieuweaarde.nu/inzendingen/

Bovenstaand kunstwerk is er één van.
De kunstenares geeft er de volgende toelichting bij
“In de loop der tijd heb ik mijzelf geoefend in het waarnemen van een realiteit achter het zichtbare.
Ik noem dit ‘energie lezen’. Door dit vaak te hebben gedaan (nog steeds) denk ik de wereld als eenheid te begrijpen.
Als een geheel waar iedereen deel van is en zorg voor draagt.
Naar mijn idee hoort het van nature bij de mens om zich met dit bewustzijn tot de wereld te verhouden en ik verwacht dan ook dat het in de toekomst steeds meer geaccepteerd zal zijn deze kwaliteit toe te passen…….”.

De Poolse dichters Wislawa Szymborska schreef een indrukwekkend gedicht ‘De hemel’.
Dat geef ik hierbij graag weer, vanuit haar gedachte dat de hemel – de opening naar het leven – zich niet ergens bevindt, maar altijd en overal.

DE HEMEL

Dus hier moesten we beginnen: de hemel.
Een venster zonder vensterbank, zonder sponning, zonder glas
een opening en niets dan dat
maar wijd open.

Ik hoef op geen sterrennacht te wachten
en ik verdraai mijn nek niet
om de hemel te kunnen zien.
De hemel heb ik op mijn rug, onder mijn hand, op mijn wimpers,
hemel pakt mij in
en tilt mij op van onderaf.

Zelfs de hoogste bergen
zijn niet dichter bij de hemel
dan de diepste dalen.
Op geen enkele plek is hij er méér
dan elders.
Een wolk wordt even grondig
door de hemel neergedrukt als een graf.
Een mol is net zo hoog, hemelhoog
als een uil op wiekende vleugels.
Wat ook maar in een afgrond valt,
het valt van hemel in hemel.

Vaste, vloeibare, rotsige
vlammende en vluchtige,
velden hemel, flarden hemel,
vlagen hemel en stapels.
De hemel is alomtegenwooordig
zelfs in de duisternissen onder onze huid.
Ik eet hemel. Ik scheid hemel uit.
Ik ben een fuik in een fuik
een bewoonde bewoner
omarmde omarming.

De indeling in hemel en aarde
is niet de juiste manier
om over dit alles te denken.
Ze staat me alleen maar toe
om op een nauwkeuriger adres te wonen
en sneller vindbaar te zijn
als iemand mij mocht zoeken.
Mijn bijzondere kenmerken
zijn verrukking en wanhoop.

(vertaling: Sybrand van Dijk)

Ds. Marjo den Bakker

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *