‘Hij maakt het kwade goed…..’

 Ruim anderhalve week heb ik in een soort bubbel geleefd.
Niet dat wat er gebeurde in de wereld langs me heen is gegaan, maar helemaal binnen kwam het ook niet.
Dus ik dacht: waar moet ik nu toch m’n blog over schrijven.

Over die bubbel dan maar, want dat was de wereld waarin we als familie grotendeels verkeerden: eerst in de kamer van het verzorgingshuis waar mijn moeder woonde, om te waken bij haar. En na haar overlijden waren we daar weer een aantal dagen: om haar kamer leeg te halen en te onderscheiden wat bewaard moest blijven en wat weg kon.

Voor haar afscheid kozen we onder andere Psalm 121. Ik had een mooie, rustige uitvoering gevonden.
Eén van mijn broers gaf aan dat hij de oude berijming mooier vond.
Ik wist niet eens dat hij die kende; zo zie je maar weer. Ik moest die berijming er in ieder geval bij zoeken.

De nieuwe berijming werd het. En ik bleef haken op een zin die ik al zo vaak heb gezongen, maar nu binnen kwam: “Hij maakt het kwade goed….”.
Waar wij vaak niks kunnen met ‘kwaad’ wat ons is aangedaan of ‘kwaad’ wat we een ander hebben aangedaan……..’Hij maakt het kwade goed……’
Hij heeft daar één of andere sleutel voor. Dat te weten doet ook een appèl op ons, op mij, om je bewust te zijn over hoe je omgaat met het ‘kwaad’ van een ander, van jezelf.

Van te voren dacht ik dat ik tijdens het afscheid het het moeilijkst zou hebben bij het lied: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed… (lied 512/gezang 446).
Daar zitten bijzondere herinneringen aan. Maar Psalm 121 raakte me het meest op dat moment, vooral het vierde couplet.

Toch maar even de twee berijmingen naast elkaar:

Oude berijming Nieuwe berijming
De Heer zal u steeds gadeslaan De Heer zal u steeds gadeslaan
opdat Hij in gevaar Hij maakt het kwade goed,
uw ziel voor ramp bewaar. Hij is het die u hoedt.
De Heer, ’t zij g’in of uit moogt gaan, Hij zal uw komen en uw gaan,
en waar g’u heen moogt spoeden, wat u mag wedervaren
zal eeuwig u behoeden in eeuwigheid bewaren.

En een mooie uitvoering, op de tekst van de nieuwe berijming. Dat dan weer wel.

Ds. Marjo den Bakker

1 Reactie

  1. Conny Kerkhof

    Van harte gecondoleerd, dominee Marjo! Wat een mooi blog schreef je over jouw bubbel. En wat een mooie en mooi gezongen psalm liet je erbij horen! Dank je wel.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *