Alweer het zesde interview in deze reeks. Nu met Annette van de Meene, zij is directeur van de stichting crematoria en begraafplaatsen Zoom – en Zegestede.

Wat inspireert je in het werk?
Annette heeft een opleiding gevolgd voor het internationale hotelwezen en daarin jarenlang gewerkt.
Toch voelde zij dat de gastvrijheid in de branche onder druk kwam te staan door het verdienmodel. “Op het punt dat ik me, 6 jaar geleden, minder senang voelde in mijn werk zag ik de advertentie voor de directiepositie voorbij komen. Wat me erg aantrok was het woord gastvrijheid als kern van de profielschets.
Om daar vorm aan te kunnen geven sprak me aan en toen heb ik gesolliciteerd, geen moment spijt van gehad. Samen met het gehele team zijn we die weg op gegaan om die gastvrijheid vorm te geven.
Afscheid nemen doe je maar een keer en een goed afscheid draagt bij aan een betere verwerking van het verlies. Wij dragen daar graag op de achtergrond ons steentje aan bij.”
Voor Annette werd het afscheid van haar vader enige jaren geleden het voorbeeld van hoe gastvrijheid aan nabestaanden moet worden geboden.

Is er sprake van soberheid in het werk?
“Dat is bijna een opendeur vraag, normaliter ontvangen wij ca. 180.000 gasten per jaar en dat is nu vanwege Covid beperkingen flink gedaald. Voor onze organisatie ook een hele uitdaging om binnen de regelgeving onze gastvrijheid te kunnen waarmaken. Alleen al het feit dat we geen kopje koffie na het afscheid konden aanbieden, voelde als tekortkoming. Toch proberen we zo goed als mogelijk de wensen van de nabestaanden vorm te geven, een afscheid dat aansluit op de keuze en wens van de familie. Daarom ben ik ook trots op onze medewerkers die blijven streven om onze gastvrijheid waar te maken.”

Is er ook sprake van solidariteit?
Annette geeft aan dat in de beginperiode van Covid het heel moeilijk was om een waardig afscheid te bieden. “Zowel de familie als onze medewerkers zochten naar wat mogelijk was. Geen eenvoudige opgave met de strikte regelgeving. We merkten ook dat de samenleving zich solidair voelde met nabestaanden en de wijze waarop afscheid nemen kon. Aan de andere kant heeft dat ons ook creatief gemaakt en zijn we met livestreams gaan werken. Daarbij ontdekte we dat er veel positieve reacties kwamen op deze manier van afscheid nemen. Het bijwonen via de livestream of het deelnemen aan een erehaag was een blijk van op afstand solidair zijn met de nabestaanden. Laat dat dan het positieve zijn aan de Covid periode naast al het negatieve wat we ervaren.”