“In de loop van de jaren heb ik steeds meer een verlangen gekregen om minder woorden te gebruiken als ik bid. Ik was wat moe geworden van de vele woorden en gedachten die er moe(s)ten zijn als ik tijd doorbracht met God. Zeker, ik houd nog steeds van woorden (veel zelfs), ik vind bidden met woorden nog steeds een onmisbaar aspect van het leven met God. Maar ik ben wel steeds meer de waarde gaan inzien van bidden zonder woorden, of bidden met maar één woord.”

Deze woorden komen uit de mond van ds. Jos Douma. Hij zegt meer over zijn ‘manier’ van bidden.
Daarvan neem ik een en ander over:

Centering Prayer, in het Nederlands, centrerend gebed is een gebed van eenvoud of gebed van stilte.

De naam centrerend gebed kan gekoppeld worden aan een citaat uit een brief van monnik Thomas Merton. “Ik heb een heel eenvoudig manier van bidden. Het is geheel en al gecentreerd op aandacht voor de tegenwoordigheid van God en Zijn wil en liefde. Met andere woorden, het is gecentreerd op het geloof waardoor alleen we de aanwezigheid van God kunnen kennen.”

Centrerend gebed is met name onderwezen door Thomas Keating, een cisterciënzermonnik. In het onderwijs over Centrerend gebed komen vele aspecten uit de christelijke contemplatieve traditie bij elkaar van bijvoorbeeld de woestijnvaders, de hesychasten, cisterciënzer monniken als Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint Thierry, de auteur van de Wolk van niet weten, Johannes van het Kruis en ook Thomas Merton. Belangrijke trefwoorden voor deze traditie zijn: stilte, woordeloze rust, eenvoud, relationaliteit, aanwezigheid en mystiek/mysterie.

Trek je terug in je huis
Dat kan allemaal wat ‘vaag’ klinken, maar in wezen is het centrerend gebed een manier van bidden die wil beantwoorden aan deze oproep uit de Psalmen: ‘Wees til en weet dat Ik God ben’ (Psalm 46:10) en aan deze uitnodiging van Jezus in de Bergrede: ‘Trek je terug in je huis, sluit de deur, en bid tot je Vader die in het verborgene is, en jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (Matteüs 6:6).

Thomas Keating heeft het christelijke denken over de christelijke praktijk van het bidden verrijkt met deze eenvoudige handreiking in vier regels:
I – Kies een ‘heilig’ woord als symbool van je bedoeling om je open te stellen voor Gods aanwezigheid en werkzaamheid binnenin je.
II – Ga gemakkelijk zitten met gesloten ogen, kom even tot rust en introduceer dan in stilte het heilig woord als symbool van je openheid voor Gods aanwezigheid en werkzaamheid binnenin je.
III – Als je je  bewust wordt van gedachten, ga dan heel zachtjes terug naar het heilig woord.
IV – Blijf aan het eind van de gebedsperiode enkele minuten stil zitten, met je ogen gesloten.

Wat gebeurt als je zo leert bidden, bijvoorbeeld door er aan het begin van de dag en ergens halverwege de dag tijd – 20 minuten – aan te wijden? In eerste instantie niet zo veel. Dit is niet een manier van bidden die op korte termijn ‘succesvol’ is. Want het gaat hier niet om wat we zelf kunnen ‘bereiken’ door ons bidden, maar om wat God kan en wil doen als wij Hem zijn werk laten doen.

Op de langere termijn zullen we iets gaan ervaren van meer rust, meer stilte, meer mildheid. Meer verlangen naar God. We worden meer en meer gebed: we zijn meer en meer aanwezig in Gods aanwezigheid. ‘Jullie zijn in Mij, en Ik ben in jullie’ (Johannes 14:20).

Kijk voor meer informatie op:
https://www.contemplatio.nl/ik-heb-een-heel-eenvoudige-manier-van-bidden-over-centrerend-gebed/
en
https://www.levenindekerk.nl/de-methode-van-het-centrerend-gebed/.

Maar ook in de appstore van Google en Apple: ‘centering prayer’.

1 Reactie

  1. Tiny Dekker

    Dank voor deze inkijk, het geeft zeker het gevoel dat het allemaal niet zo moeilijk is om te bidden ook samen met anderen

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *