Zeven ochtenden over zeven brieven van Paulus.

1 Thessalonicenzen, Galaten, de beide Korintiërsbrieven, Romeinen, Filippenzen en Filemon. De zeven ‘echte’ brieven van Paulus. Paulus wordt dikwijls een en ander in de schoenen geschoven, maar wat heeft hij nu zelf echt gezegd? Aan zijn naam kleeft een aantal hardnekkige vooroordelen: Paulus als de leerstellige dogmaticus; de apostel als zwartkijker en doemdenker; de tegenstander van alles wat in het leven, aardig, lief en leuk is; de vervormer van het evangelie. Het vervelende van vooroordelen is dat er soms wel iets van klopt maar vaak lang niet alles. De werkelijke Paulus was een hellenistische jood, een Romeins staatsburger, een ‘christen’ (een nieuw woord dat waarschijnlijk door hemzelf is bedacht) en een universalistisch denker die de muren tussen joden en heidenen, mannen en vrouwen, slaven en vrijen heeft gesloopt.

Afijn. We lezen thuis deze zeven brieven, te beginnen met 1 Thessalonicenzen, en gaan daarover met elkaar in gesprek, al dan niet met behulp van het boek ‘Paulus zelf’.

Startdatum: donderdag 18 februari
Tijd: 10:30-12:00 uur
Waar: Kruiskerk
Minimaal aantal deelnemers: 5
Kosten: € 15,95 (boek)
Inschrijven: voor 11 februari 2021
Info en begeleiding: ds. André van den Bor

MELD JE AAN VIA DIT AANMELDINGSFORMULIER