Natúúrlijk zouden we ook dit jaar kerst willen vieren zoals vanouds.
Wegens corona is dat onmogelijk.
Nu valt nog niet te voorspellen welke corona-regels op kerstochtend van kracht zullen zijn.
Daarom is besloten om uit te gaan van wat op dit moment zeker lijkt.

Kerstmorgen zal in de Kruiskerk en via kerktv thuis gevierd worden.
We gaan ervan uit dat er minstens 30 mensen naar de Kruiskerk kunnen komen.
Misschien mogen het er tegen die tijd wel meer zijn: houd onze website in de gaten.

Thuis kan voluit gezongen worden. In de Kruiskerk zal zingen niet mogelijk zijn.
Om de viering toch een bijzonder feestelijke tintje te geven zijn er gemeenteleden die een instrument bespelen gevraagd om aan deze dienst mee te werken.

De kerstviering zal wat de vorm betreft dit jaar anders zijn dan ‘normaal’.
Aan het Kerstfeest zelf verandert er gelovig niets: met hart en ziel zullen we vieren dat Jezus geboren is in ons leven!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *