“De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend.”
En omdat die veiligheid nu juist wél vanzelfsprekend dient te zijn, is er werk aan de kerkwinkel. Ook in onze Roosendaalse kerkelijke gemeente.

Aan het begin van 2021 zal de kerkenraad werk gaan maken van veiligheid in de kerk.
Dat werk begint met bewustwording.

Veiligheid gaat over het erkennen en respecteren van grenzen.
En als het over veiligheid en grenzen gaat, dan denken we als vanzelf aan grensoverschrijdend gedrag.
Kerk en seksueel overschrijdend gedrag is een ongelooflijk slechte combinatie.
Daarom is veiligheid en zorgvuldigheid in het omgaan met elkaar ontzettend belangrijk, juist in de kerk.

Veiligheid en grenzen gaat over ook over pesten.
En over een klimaat waar je onbekommerd kunt zijn zoals je bent.
Maar ook over een kerkelijke praktijk waar iedereen voor vol wordt aangezien en waar iedereen mee kan doen.

Werk maken van veiligheid in de kerk betekent dat er een vertrouwenspersoon aangesteld zal worden.
We zullen een gedragscode en omgangsregels met elkaar afspreken.
Ook zullen we gebruik kunnen maken van het aanbod van de PKN om gratis VOG’s aan te vragen voor iedereen die met kwetsbare mensen werkt.

Veiligheid is een groot goed. Veiligheid is belangrijk.  Ook in onze gemeente, juist in de kerk.
Om te kunnen zijn wie je bent. Om te kunnen zeggen wat je op je hart hebt. Om vrij te zijn zonder angst. Veiligheid is niet vanzelfsprekend.
Daarom dienen we voor die veiligheid te zorgen, zo goed als we kunnen.
Opdat de kerk een huis zal zijn waar iedereen zich veilig weet.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je naar aanleiding van dit onderwerp hulp nodig, neem dan contact op met een predikant of ga naar www.veiligekerk.nl of www.smpr.nl.

André van den Bor

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.