De eerste keer dat ik in Taizé ben geweest moet ergens rond 1992 zijn geweest.
Wat toen op mij de meeste indruk heeft gemaakt waren de ontmoeting met andere jongeren.
Mede doordat een paar jaar eerder De Muur was gevallen, waren er opvallend veel jongeren uit Oost-Europa aanwezig.
Ik was onder de indruk van hun verhalen en bewonderde hen dat zij onder moeilijk omstandigheden waren blijven geloven.
Het is, zo vind ik, één van de grootste waarden van Taizé dat je daar uitgenodigd wordt om verder te kijken, voorbij de grenzen van je eigen culturele en theologische horizon.

Taizé brengt vooral jongeren bij elkaar maar ook christelijke geloofstradities.
Niet door alles op één hoop te gooien maar door juist in de verscheidenheid te zoeken naar verbondenheid.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw brandde het vuur van verlangen naar eenheid onder christenen hevig en hartstochtelijk.
Terugkijkend vraagt frère Roger, predikant en de prior van Taizé, zich af of hij op het gebied van de oecumene niet gefaald heeft.
Hij ziet tot zijn spijt dat er oecumenische instituties zijn ontstaan die naast elkaar blijven bestaan. Er vindt geen vereniging plaats.
Frère Roger verklaart dat “de scheidsmuren zijn neergehaald, maar nu rijden de confessionele treinen op parallelle rails naast elkaar.
Men kan elkaar nog zo vaak vriendelijk toeknikken vanuit de ene trein naar de andere, men zal toch nooit samenkomen”.

Hij gooit nog een schepje boven op deze verklaring:
“Men kan zich afvragen of de fundamentele waarden van het geloof in Christus momenteel niet aan het uiteenvallen zijn. Heeft de oecumene door getreuzel, door te weigeren tot het uiterste te gaan en door het ontbreken van moed niet zelf bijgedragen aan de relativering van de fundamentele vragen?”.

In mijn eigen woorden: de verdeeldheid binnen het christendom maakt Christus ongeloofwaardig.
En dan is ook de vraag gerechtvaardigd in hoeverre die verdeelde christenheid verantwoordelijk is voor het ongeloof dat het Westen nu kenmerkt.

Dankzij de onlangs verschenen biografie over Frère Roger door Sabine Laplane ben ik opnieuw ervan doordrongen dat die verdeeldheid iets is om ons voor te schamen.
Maar ook ben ik door dit boek doordrongen van de urgentie om werk te maken van verzoening en eenheid.

Ik ben ervan overtuigd dat de weg naar verzoening en eenheid niet het benadrukken van de eigenheid behelst.
De weg voert naar de ander, naar diens andersheid, met de opdracht om mijzelf daarin te herkennen.
Dat kan niet anders dan gepaard gaan met offers, met het opgeven van iets wat mij eigen en dierbaar is. In het volste te vertrouwen dat de ruimte die daardoor ontstaat en die door de ander anders ingevuld zal worden ons beider geloof zal verrijken en de wereld ten goede zal komen.

De gelovige kunst is om bij onszelf te beginnen en onze visie op de Kerk te verbreden “door ons open te stellen voor de gaven geloof, hoop en liefde, die namelijk ook door christenen uit andere tradities worden beleefd en in de praktijk gebracht” – door te beginnen bij Wie ons aan elkaar verbindt en het eerst daarbij te houden.

2 Reacties

 1. Siem van den Berg

  Als protestant getrouwd met een Katholieke vrouw ben ik blij met de oecumenische vieringen.
  Het verschil in organisatie vorm tussen deze 2 kerken is erg groot. Het lokale model dat de Protestantse kerk heeft waarborgt m.i. beter een grote betrokkenheid op lokaal niveau in tegenstelling tot de centrale Katholieke kerk. Ik denk dat dit een niet te overwinnen kloof is tussen deze 2 kerken.
  Inhoudelijk zijn de verschillen wellicht inmiddels in Nederland minder groot. Maar ook daar zijn toch grote verschillen, denk aan het celibaat, geen vrouwen als priester.
  De oecumenische vieringen kunnen wel de kern van ons geloof benadrukken en onze sociale opdracht voor vrede en gerechtigheid.

 2. Ilonka de Winter

  Ook in Roosendaal is er een keer per maand een viering in de sfeer van Taizé. Voor mij een moment van rust en bezinning om van daar uit af te stemmen op God en naar Hem te luisteren. Iedere 1e donderdag van de maand
  19.00 uur
  Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *