Belijdenis van het geloof doen is een manier om iets wat erg belangrijk voor je is in de tijd te markeren. Precies zoals een trouwdag bijvoorbeeld. En zoals een trouwdag niet het begin of het einde is, zo is ook een belijdenisdag niet het begin of het einde.

Belijdenis doen is eigenlijk niet veel anders dan een kleurbekentenis tegenover God, anderen en jezelf: ik geloof… Het wil niet zeggen dat je er dan bent. Het wil ook niet zeggen dat het dan pas begint. Het is een markeringspunt op de weg die je samen aflegt met anderen, vaak zoekend (en soms vindend) naar God en naar manieren hoe je in deze tijd kunt geloven.

Bijna vanaf het allereerste begin – nog nét niet het jaar 0 – zijn er mensen die de tijd markeren door gelovig kleur te bekennen. Wereldwijd gaat die kleurbekentenis samen met een voorbereidende bezinningsperiode. Soms duurde die jáááren, soms maanden. Het is een tijd waarin je je afvraagt wat of wie je gelooft en waar je als gelovige voor wilt gaan en staan.

Pinksteren 2021 kan zo’n markeringsmoment zijn. Een moment om hardop en voor iedereen die het horen wil gelovig kleur te bekennen: je ondubbelzinnig te verbinden met God – in woorden en met daden – en bewust deel uit te maken van de geloofsgemeenschap van Jezus Christus.

Als je geloofsbelijdenis wilt doen of je daarop wilt oriënteren, neem dan contact op met ds. Marjo den Bakker of met ds. André van den Bor.

Bel ook gerust als je (heel) lang geleden ‘aangenomen bent’ maar geen idee meer hebt wat je destijds hebt beloofd en je je opnieuw wilt wagen aan die zoektocht naar waar jij als gelovige voor wilt staan.

Wanneer, tijd en waar: in overleg
Info/begeleiding: Marjo de Bakker / André van den Bor