Komende zondag, 7 juni, is het zondag Trinitatis ofwel zondag Drie-eenheid.
Vader, Zoon en Heilige Geest: 3 x 1 = 1. Leg dat maar eens uit.

Het woord Drie-eenheid komt in de Bijbel niet voor. Toch is het sinds de 4e eeuw een dogma geworden. Soms is het handig dat iets min of meer vaststaat, dat er geen discussie meer over hoeft te zijn. Dat je er een punt achter kunt zetten. Maar vaker geeft juist een dogma aanleiding tot allerlei verhitte discussies, waardoor de beweging – de betekenis ervan voor gelovigen in de wereld proberen te staan – eruit gaat.

De bovenstaande icoon, geschilderd door Andrej Rublev (ca. 1370-1430), is de icoon van de oudtestamentische Drie-eenheid. Ook wel ‘De gastvrijheid van Abraham’ genoemd. Het vertelt het verhaal uit Genesis 18 waarin Abraham drie mannen die hij niet kent, gastvrij ontvangt.

Gastvrijheid kan op vele manieren gestalte krijgen. Kenmerk ervan is dat het verbindt, hoe dan ook. Hoe het precies zit met de verbinding tussen Vader, Zoon en Geest – de Drie-eenheid – boeit mij persoonlijk minder. Wel dat ze met elkaar verbonden zijn door de gastvrijheid. En dat dát ons aan het nadenken kan zetten hoe we daar persoonlijk en als gemeente vorm aan geven.

Deze icoon heb ik nageschilderd en gegeven aan mijn oudste broer.
Dat was wel even een ding. Afgelopen oktober ging hij met pensioen en wat geef je dan. Met mijn jongste broer overlegde ik over een cadeau. ‘Ik weet dat hij graag een icoon wil hebben en ik heb er wel één, maar ik kan er eigenlijk geen afstand van doen’ appte ik hem. Waarop ik een app van hem terugkreeg: ‘Verzamel geen schatten op aarde ……..’.
Daar kon ik niet tegen op. Ik wilde nog terug appen: ‘Dat is wel erg dogmatisch van jou…….’
Maar hij had wel een punt met die Bijbeltekst………

Die icoon heb ik niet meer thuis. Ik ben er wel mee begonnen om deze icoon van Rublev nog een keer na te schilderen. Dat vertel ik maar niet tegen mijn jongste broer. Want de betekenis van deze icoon is wel een ‘schat’ voor mij, waar ik steeds aan herinnerd wil worden.

Ds. Marjo den Bakker

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *