Pinkstergroeten van kerkgemeenschappen uit de regio West-Brabant

Normaal gesproken organiseert een aantal kerken en parochies in West-Brabant, waaronder ook de PGR Kruiskerk, op de zaterdag voor Pinksteren de regionale fietssponsortocht Als een Lopend Vuurtje. Hierbij brengen fietsers van de deelnemende kerkgemeenschappen elkaar een pinkstergroet, met het verzoek deze in de eigen kerken bekend te maken. Bij ons in de Kruiskerk wordt gewoonlijk een van deze pinkstergroeten voorgelezen tijdens de kerkdienst van eerste pinksterdag en alle pinkstergroeten worden geplaatst achter in de kerk op de tafel van de ZWO-commissie, zodat iedereen deze kan lezen.

Dit jaar kan de fietstocht helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. Daarom hebben de kerkgemeenschappen elkaar als alternatief digitale pinkstergroeten gestuurd.
Naast onze PGR Kruiskerk hebben dit jaar de volgende kerken een digitale pinkstergroet verzonden:

 • Petruskerk RK Etten-Leur
 • Geloofsgemeenschap Heilige Maria Hemelvaart Nispen
 • Gezamenlijke kerken Zevenbergen
 • Hervormde Gemeente Zevenbergen
 • PKN dorpskerk en RK Jacobus de Meerdere kerk Fijnaart
 • Protestantse Gemeente “De Baai” Etten-Leur
 • Protestantse Gemeente Willemstad
 • Protestantse kerk Zundert (Vincent van Gogh-kerkje)
 • Maria Dymphnakapel Breda
 • Parochie van Clairvaux Oudenbosch
 • Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland
 • Protestantse kerk Oudenbosch
 • Parochiekern Heilige Martinus Rucphen
 • Franciscuskerk Breda
 • Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen

Pinkstergroet uit Fijnaart
Hieronder volgt de pinkstergroet 2020 van de PKN en RK-kerk Fijnaart.

Thema Lopend Vuurtje 2020: Stook het vuur van betrokkenheid op

ALS EEN WINDVLAAG……

Als een windvlaag die ons aanraakt, als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde, stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt en die grenzen open gooit.
Vuur dat koude harten opwarmt en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen, als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen, staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging, willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld, waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt, boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen die wij samen kunnen gaan.

Pinkstergroet vanuit de Kruiskerk
Vanuit de PGR Kruiskerk hebben wij onderstaande pinkstergroet gestuurd. Dit zijn de eerste twee coupletten van het pinksterlied van Stef Bos Ik wil het water naar de zee zijn. Wij zijn van mening dat dit aansluit bij het vuur van betrokkenheid.

Ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

Voor de volledige tekst van dit pinksterlied verwijzen wij naar:
https://spiritueleteksten.nl/poezie-en-gedichten/ik-wil-het-water-naar-de-zee-zijn-tekst-van-het-lied-van-stef-bos-voor-de-pinksterviering-2019-van-de-protestantse-kerk-in-nederland-pkn-en-kro-ncrv/#more-11591

Dit lied werd tijdens de pinksterviering van PKN op zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward (uitgezonden door KRO-NCRV) gecombineerd met het bekende pinksterlied ‘Geest van hierboven’ dat werd gezongen door het jongerenkoor Samen op weg uit Houten.

Wij wensen jullie gezegende pinksterdagen. Graag zien we jullie volgend jaar terug bij het Lopend Vuurtje en natuurlijk al veel eerder in de kerk.

Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking PGR Kruiskerk