Onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, kortweg ZWO-commissie, sloot voor het jaarproject aan bij de geplande jongerenreis naar Zuid-Afrika. Op dit moment zit Zuid-Afrika in een volledige lockdown. Daarom is besloten de reis te annuleren.

Het project dat wij als ZWO-commissie steunen, is dat van Motivation for Life (MFL) Kinderwerk en voor- en naschoolse opvang in Winterveld – een township met een werkloosheid van ongeveer 50%, waar kinderen weinig kans hebben om zich te ontwikkelen. Net als andere activiteiten die de ZWO-commissie zou organiseren, hebben we het project vanwege de coronamaatregelen niet kunnen afronden. Tot mei 2020 was de financiële stand van het project ruim € 1.700,-. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gegooid, anders was dit bedrag zeker hoger geweest.

Via de organisatie GAiN (Global Aid Network Holland) vernamen wij dat de situatie in Zuid-Afrika heel nijpend is. Niet werken betekent daar geen inkomsten en geen eten kunnen kopen. Voor de plaatselijke betrokkenen bij ons MFL-project geldt dit ook. Er is dringend geld nodig voor de noodzakelijke eerste behoeften als eten en drinken. De vraag was of wij bereid zouden zijn het door ons ingezamelde geld toch alvast te doneren aan MFL. Het geld zal dan gebruikt worden voor de noodhulp aan de mensen en kinderen van het project – hulp die nu zo hard nodig is.

De diaconie heeft ons verzoek om de tot nu verzamelde gelden voor dit ZWO-jaarproject alvast over te boeken gehonoreerd en heeft het bedrag zelfs aangevuld tot € 4.000,-! Dit bedrag is inmiddels overgeboekt naar GAiN.

Wij bedanken alle gulle gevers en de diaconie voor dit mooie gebaar, waarmee de mensen in Zuid-Afrika, net als wij, zeker erg blij zijn.

Voor jullie allemaal sterkte en gezondheid toegewenst namens de Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de PGR Kruiskerk.