Lezing: Johannes 14: 23-27
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd hebt. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Gedachte
Wat lijkt het lang geleden dat we elkaar in de kerk de vrede wensten. En als het weer kan, dan mogen we elkaars hand niet vastpakken. Buigen: dat mag wel. En dat is misschien een veel indrukwekkender gebaar. Want de ander de vrede van Christus wensen, gaat verder. Die vrede is meer dan wapenstilstand, dan een wankel evenwicht dat zomaar verstoord kan worden van buitenaf. Die vrede komt van binnenuit. Als dat lukt, innerlijke vrede, kunnen we écht betrokken zijn op de ander. En buigen voor elkaar……

Gebed
Heilige Geest,
Gij Geest van vrede: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle zorgen en angsten!
Bevrijd ons van haat en afkeer,
die onenigheid schept!
Heilige Geest, leer ons de ware vrede!

1 Reactie

  1. Peter

    Mooi weergegeven ….. “ het buigen voor elkaar “
    en belang van innerlijke vrede

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *