Lezing: Johannes 17: 20-26
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.

Gedachte
De ruimte wordt afgebakend om ons er aan te herinneren hoe dicht we mogen naderen. Het vraagt zelfbeheersing om je daaraan te houden, ook daar waar de lijnen niet zichtbaar getrokken zijn. Want het vraagt meer tijd. Soms moet je wachten totdat je verder kunt. De ruimte die we moeten laten, is nu letterlijk ‘heilige (=heel makende) ruimte’. We doen het voor de ander: in de hoop dat hij/zij heel blijft, niet ziek wordt.

Gebed
Heilige Geest,
Gij Geest van de zelfbeheersing: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alle slechte neigingen en hartstochten!
Bevrijd ons van zelfmedelijden!
Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *