Lezing: Jacobus 3: 13-18
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Gedachte
Ik eerst. Desnoods vecht ik mij een weg naar behoud.
In tijden van crisis geldt het recht van de sterkste.
Wie zachtmoedig is, laat niet alles maar gebeuren.
Een zachtmoedig mens gaat aan de slag
met de zachte krachten in zichzelf en de ander.
Een zachtmoedig mens gaat op zoek
naar barmhartigheid, broederlijkheid en verzustering.
Durf jij in moeilijke tijden zo’n bron van hoop en vertrouwen te zijn?

Gebed
Heilige Geest,
Gij Geest van de zachtmoedigheid: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van de last van het verleden!
Bevrijd ons van onevenwichtigheid en tweedracht!
Heilige Geest, leer ons de ware zachtmoedigheid!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *