Lezing: Marcus 12: 28-31
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

Gedachte
Liefde in tijden van corona. Behoedzaam zoeken we naar nieuwe vormen van intimiteit, nu fysiek contact beperkt en soms zelfs onmogelijk is. Hoe kunnen we creatief blijven in onze zoektocht naar nieuwe wegen om liefdevol te zijn naar onze naasten, en onszelf? Voor het eerst in twee maanden bezoekt een echtgenoot zijn vrouw, met een plastic scherm ertussen. Toch was het fijn. Intimiteit is immers niet puur fysiek. Hun verbondenheid is blijkbaar zo diep dat ze in elkaars ziel kunnen kijken.

Gebed
Heilige Geest,
Gij Geest der liefde: ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke liefdeloze houding, ten opzichte van onszelf,
onze naasten, en van onze plichten!
Bevrijd ons van elk mistrouwen en elke angst ten opzichte van God!
Heilige Geest, leer ons de ware liefde!

1 Reactie

  1. Jan van Blanken

    Brenda en ik vonden het mooi mee te maken. Zeker nu we veel thuis zijn geeft het een moment van stilte en dat we onze ogen op God richten.
    Daarbij kunnen we anderen er kennis mee laten maken. Dat hebben we ook gedaan.
    Hartelijk dank!

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *